Tăng danh sách gửi thư với biểu mẫu tùy chỉnh

Thêm người đăng ký mới vào danh sách gửi thư với các biểu mẫu đăng ký trên blog, website và Facebook của bạn. Bạn có thể chọn một trong các mẫu có sẵn và thậm chí thu thập thông tin trong các trường tùy chỉnh.

Tự thiết kế để phù hợp với thương hiệu

Tùy chỉnh biểu mẫu đăng ký cho phù hợp với thiết kế trang của riêng bạn. Trình soạn biểu mẫu cho phép bạn thay đổi màu sắc, thêm hình nền và chỉnh sửa lời kêu gọi hành động để tạo các biểu mẫu phù hợp với yêu cầu của bạn.
Signup Forms

Giám sát sự tăng lên của danh sách

Các báo cáo sẽ cung cấp tất cả thông tin về hiệu suất của các biểu mẫu đăng ký của bạn. Bạn cũng biết sẽ được số người đã đăng ký biểu mẫu của bạn và họ là ai.
Signup Form Report

Một biểu mẫu cho nhiều trang

Bạn có thể sử dụng một biểu mẫu đăng ký duy nhất trong nhiều trang trên website của mình. Zoho Campaigns hỗ trợ bạn theo dõi biểu mẫu để bạn biết biểu mẫu của bạn đạt hiệu quả cao hơn trên trang nào.

Đa dạng các công cụ giúp tăng danh sách

Bạn có thể thêm biểu mẫu đăng kýtrên website theo nhiều cách . Chọn nút đăng ký, mã QR hoặc hiển thị chính biểu mẫu dựa trên thiết kế website của bạn.

Biểu mẫu dùng cho Facebook

Tiếp cận đối tượng mục tiêu trên Facebook. Bạn có thể nhúng các biểu mẫu đăng ký bạn đã tạo vào các trang Facebook của mình.

Thêm biểu mẫu vào thư viện

Tất cả biểu mẫu bạn đã tạo đều có thể được thêm vào thư viện để có thể sử dụng lại về sau. Lần sau nếu muốn tạo một biểu mẫu tương tự, bạn không cần phải làm lại từ đầu nữa!
Signup Form Library