Tùy biến email với Thẻ kết hợp.

Nhắc đến người nhận bằng tên riêng, thêm video vào email, tạo mã giảm giá độc đáo cho mỗi người nhận và nhiều hơn nữa.

Yêu cầu bản demo miễn phí

Đừng giống như một cái máy. Hãy chào hỏi khách hàng bằng tên của họ.

Khách hàng thích đọc các email được gửi riêng cho họ. Thay đổi giọng điệu của các email bằng cách sử dụng thẻ kết hợp để chào hỏi từng khách hàng bằng tên của họ.

Tạo kết nối cá nhân với khách hàng tiềm năng.

Thẻ kết hợp CRM giúp thiết lập mối quan hệ giữa khách hàng tiềm năng và nhóm bán hàng của bạn. Cung cấp cho khách hàng tiềm năng điểm liên lạc bằng cách luôn gửi email cho họ từ cùng một nhân viên bán hàng.

Use CRM data to personalize emails

Thêm video vào email.

Mọi người thường bị thu hút bởi những nội dung trực quan hơn các bài viết dài. Với thẻ kết hợp video, bạn có thể thêm đa dạng nội dung vào chiến dịch email bằng cách gửi video đến khách hàng của mình.

Add videos in emails to increase reach

Để khách hàng lan truyền thông điệp.

Tiếp cận thêm nhiều đối tượng bằng cách để khách hàng chia sẻ nội dung giúp bạn. Thêm thẻ chia sẻ trên mạng xã hội vào email để khách hàng có thể chia sẻ với mạng lưới xã hội của họ.