Tích hợp với SurveyMonkey.

Gửi khảo sát hiệu quả hơn và hiểu rõ hơn cơ sở khách hàng. SurveyMonkey hỗ trợ bạn tạo tất cả các loại khảo sát trên web như khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, phản hồi về sản phẩm, nghiên cứu thị trường và nhiều hơn nữa. Với Tích hợp Zoho Campaigns - SurveyMonkey, bạn có thể gửi khảo sát qua email đến số lượng lớn khách hàng một cách dễ dàng.

Khảo sát ngay trong Zoho Campaigns.

Tất cả khảo sát bạn đã tạo trong tài khoản SurveyMonkey đều có trong tài khoản Zoho Campaigns của bạn. Việc bắt đầu với chiến dịch khảo sát qua email của bạn sẽ thật dễ dàng.
SurveyMonkey Integration

Mẫu dành cho các chiến dịch khảo sát.

Các mẫu này được thiết kế đặc biệt cho các chiến dịch SurveyMonkey. Tất cả những gì bạn cần làm là sáng tạo nội dung email. Zoho Campaigns sẽ tự động chuyển hướng người đăng ký của bạn đến khảo sát phù hợp. Các mẫu khảo sát thông minh cũng rất đa dạng. Đây là loại mẫu thân thiện với thiết bị di động, giúp bạn nhắm đến đối tượng người dùng thiết bị di động.

Kịch bản bán hàng: Thu thập phản hồi khách hàng.

Bạn là Chuyên viên tiếp thị. Mục tiêu trọng tâm của bạn luôn không đổi: hiểu rõ khách hàng và nhu cầu về sản phẩm của họ. Chỉ tiêu dành cho tiếp thị của bạn bao gồm cả các chương trình tiếp thị qua email nên bạn muốn tận dụng tối đa chỉ tiêu này để hiểu rõ phân khúc mục tiêu của mình. Bạn muốn tìm hiểu khách hàng suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về sản phẩm. Dựa trên phản hồi này, nhóm của bạn sẽ đưa ra các cải tiến sản phẩm.

Bạn đã thiết kế một bảng câu hỏi trên SurveyMonkey. Bạn muốn dùng Zoho Campaigns để gửi khảo sát này dưới dạng một chiến dịch khảo sát qua email đến tất cả khách hàng. Bạn đã thống kê dữ liệu khách hàng từ Zoho CRM dưới dạng một danh sách gửi thư trong tài khoản Zoho Campaigns.

Với Tích hợp Zoho Campaigns - SurveyMonkey, bạn có thể tạo một chiến dịch khảo sát qua email để gửi khảo sát này đến khách hàng một cách dễ dàng. Sau khi gửi, bạn cũng có thể giám sát hiệu suất của khảo sát với Báo cáo khảo sát.