Phân phối khảo sát qua email.

Zoho Survey, ứng dụng xây dựng khảo sát từ bộ ứng dụng của Zoho, cho phép bạn tạo các loại khảo sát khác nhau, như Mức độ hài lòng của khách hàng, Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng, Nghiên cứu tiếp thị hay Đánh giá nhân viên. Bạn có thể kết nối tài khoản Zoho Campaigns của mình với Zoho Survey để việc phân phối các khảo sát này đến danh sách khách hàng số lượng lớn trở nên dễ dàng.

Mẫu dành cho các chiến dịch khảo sát.

Zoho Campaigns cung cấp các mẫu được thiết kế đặc biệt cho các cuộc khảo sát của bạn. Soạn nội dung email và thêm nội dung đó vào mẫu email. Người nhận sẽ được định tuyến đến khảo sát phù hợp khi nhấp vào lời kêu gọi hành động.

Mẫu email di động để khảo sát tối ưu trên điện thoại di động.

Khảo sát được tạo trong Zoho Survey được tối ưu hóa cho điện thoại di động. Mẫu email bạn gửi đi yêu cầu người dùng tham gia khảo sát cũng nên được tối ưu hóa. Zoho Campaigns cung cấp cho bạn một số mẫu thông minh được thiết kế sẵn mà bạn có thể sử dụng để phân phối các bản khảo sát của mình.

Làm việc từ một chỗ

Zoho Campaigns cũng kết nối với Zoho CRM. Bạn có thể dễ dàng gửi khảo sát đến danh sách khách hàng được lưu trữ trong tài khoản CRM của bạn. Tất cả các khảo sát, dữ liệu khách hàng và mẫu email của bạn đều ở cùng một nơi.