Tiếp thị qua email thương mại điện tử.

Bạn đang chạy chương trình bán hàng Giảm giá cuối mùa trên Cửa hàng trực tuyến và muốn thông báo cho khách hàng của mình. Bằng cách liên kết Zoho Campaigns và cửa hàng Shopify của bạn, bạn vừa có thể tiếp cận khách hàng vừa theo dõi doanh số từ các chiến dịch.

Quảng cáo sản phẩm và ưu đãi.

Bạn không cần phải thêm sản phẩm khi tạo chiến dịch email theo cách thủ công nữa. Tất cả sản phẩm trong cửa hàng Shopify của bạn sẽ tự động hiển thị và bạn có thể chọn những sản phẩm mà bạn muốn xuất hiện trong chiến dịch.
Shopify Products

Thêm vào các mẫu thương mại điện tử.

Đây là các mẫu cụ thể dành cho các chiến dịch Shopify của bạn. Tất cả việc bạn cần làm là chọn sản phẩm và một mẫu phù hợp với yêu cầu của mình. Vậy là chiến dịch của bạn đã sẵn sàng để gửi đi!
Shopify E-commerce templates

Biết ai đã mua sản phẩm của bạn.

Bạn đã bán được bao nhiêu sản phẩm? Ai là người mua những sản phẩm đó? Chiến dịch email đã tạo ra doanh số bao nhiêu? Bạn sẽ được giải đáp tất cả những câu hỏi này ngay trong tài khoản Zoho Campaigns của mình. Từ đó, bạn có thể cải thiện các chiến dịch sau để có được doanh số cao hơn.

Shopify Report