Zoho Campaigns cho Microsoft Office 365

Bạn có sử dụng Office 365 để làm việc không? Giờ đây, bạn có thể truy cập Zoho Campaigns bằng tài khoản Office 365 để nhập danh bạ, thêm sự kiện vào lịch Microsoft và nhiều hơn nữa mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Tương tác với các địa chỉ liên lạc trong Office 365

Xem mọi địa chỉ liên lạc như một khách hàng tiềm năng có thể nuôi dưỡng. Thêm họ vào bất kỳ danh sách gửi thư nào trong Zoho Campaigns và gửi email mục tiêu.

O365 Integration

Sắp xếp chiến dịch email

Một sự kiện sẽ được tạo trong lịch MS của bạn mỗi khi bạn lập lịch hoặc gửi đi một chiến dịch. Tính năng này giúp bạn theo dõi số lượng chiến dịch bạn gửi đi trong vòng một tuần hoặc một tháng và lên kế hoạch cho các chiến dịch tiếp theo.