Xem trước hộp thư đến

Xem trước email ngay lập tức, điều chỉnh thích hợp và cải thiện hiệu quả.

Hoàn thiện với chỉ một cú nhấp chuột.

Người đăng ký của bạn sẽ dùng nhiều ứng dụng email, trình duyệt và thiết bị để đọc email của bạn, hãy đảm bảo họ có cùng một trải nghiệm dù họ sử dụng bất kỳ phương tiện nào. Tính năng xem trước hộp thư đến giúp bạn kiểm tra mức độ hoàn hảo của email. Kiểm tra email sẽ trông như thế nào, bạn có bỏ sót lỗi định dạng nào không và điều chỉnh cho phù hợp trước khi bạn nhấp Gửi

gmail
outlook 2013
iphone6