Quản lý dựa trên sự chấp thuận. Cải thiện tỷ lệ tham gia.

Nếu bạn đang mong muốn đạt được tỷ lệ tương tác email cao hơn, bạn phải luôn cập nhật tất cả dữ liệu người đăng ký và chỉ tiếp cận những ai thể hiện sự quan tâm của họ với bạn. Với Zoho Campaigns, bạn sẽ có thể tiếp thị qua email dựa trên quyền và mang về danh tiếng cho thương hiệu của bạn.

Yêu cầu bản demo miễn phí

Liên lạc với những người đăng ký ngụ ý chấp thuận

Bạn có thể thêm hàng loạt người đăng ký vào danh sách của mình: đó có thể là người tham gia sự kiện của bạn, người mua hàng thường xuyên hoặc những đối tượng khác mà bạn tiếp xúc. Trước khi gửi bản tin hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo nào cho họ, việc bạn có được sự chấp thuận của họ là rất quan trọng. Vì vậy, trước tiên, hãy gửi một email yêu cầu xác nhận sự chấp thuận rõ ràng.

manage consent

Xem chi tiết hoạt động người đăng ký

Nhận báo cáo toàn diện các chiến dịch dựa trên sự chấp thuận của bạn. Xem ai chấp thuận và ai không chấp thuận. Sau đó, bạn có thể gửi hàng loạt email đến những người đăng ký không hành động và xem thử bạn có thể tái tạo lại những kết nối của họ với thương hiệu của bạn không. Đồng thời, xóa tất cả người đăng ký không hành động trong danh sách gửi thư của bạn để nâng cao tỷ lệ gửi thư thành công. 

consent activity report