Tối ưu hóa
thời gian gửi email với Zoho Campaigns

Đạt tỷ lệ mở cao nhất cho email của bạn bằng cách xếp lịch gửi email vào đúng thời điểm.

Đăng ký miễn phí
Tối ưu hóa thời gian gửi email với Zoho Campaigns

Xếp lịch gửi email vào thời gian mở tối ưu của từng người nhận

Một số người nhận có thể muốn mở xem email vào một thời điểm nhất định. Zoho Campaigns sẽ phân tích thời gian mở của ba chiến dịch email trước đó và gửi email tiếp theo đến người nhận vào thời gian trung bình tính được - trong vòng 24 giờ kể từ khi email của bạn được xếp lịch gửi đi. Tính năng này giúp bạn luôn kiểm soát được email của mình trong hộp thư đến của họ.

Xếp lịch gửi email vào thời gian mở tối ưu của từng người nhận
Xếp lịch gửi email vào thời gian mở tối ưu của từng người nhận trên thiết bị di động

Luôn kiểm soát email của bạn trong hộp thư đến của họ

Ảnh đại diện của người nhận

Đặt thời gian và múi giờ cố định

Tạo chiến dịch email và chọn ngày/giờ cụ thể trên lịch/đồng hồ để xếp lịch và gửi email. Mọi người sẽ nhận được email của bạn cùng lúc, bất kể múi giờ của họ là gì. Sử dụng phương pháp đã qua thử nghiệm và kiểm tra này để tự tìm thời gian gửi lý tưởng nhất.

Gửi email theo múi giờ của người nhận

Gửi email theo múi giờ của người nhận

Bắt đầu gửi chiến dịch email đến hộp thư đến của người nhận bằng việc đặt thời gian đến nơi cụ thể cho email. Ngay cả khi danh sách liên hệ của bạn bao gồm nhiều người nhận ở các múi giờ khác nhau, tất cả sẽ nhận được email tương ứng với múi giờ cụ thể của họ, từ đó giúp cải thiện sự tham gia.

Gửi hàng loạt đến nhiều đối tượng hơn

Bạn phải gửi chiến dịch email đến rất nhiều liên hệ đồng thời kiểm soát lưu lượng truy cập website? Tùy chọn gửi hàng loạt của chúng tôi giúp bạn chia số lượng người nhận thành nhiều đợt để việc gửi email trở nên dễ dàng và nhất quán hơn, cách này sẽ giúp điều chỉnh lưu lượng người truy cập quay lại trang web của bạn nếu bạn hướng họ theo cách đó.

nút phát

Đẩy tỷ lệ nhấp và mở email tăng vọt bằng cách tối ưu hóa thời gian gửi của bạn

Đăng ký miễn phí