Kết nối nhiều ứng dụng Zoho với nhau

Kết nối để làm việc hiệu quả hơn. Đồng bộ hóa, quản lý và liên kết các sự kiện với nhiều ứng dụng Zoho ngay từ Zoho Calendar.

Lập nhóm để nâng cao năng suất

Lập nhóm để nâng cao năng suất

Hoàn thành nhiệm vụ của bạn trước thời hạn, dự họp đúng giờ, lên kế hoạch gọi điện cho khách hàng và thêm ghi chú bằng cách liên kết các sự kiện với Zoho CRM, Zoho Meeting, Nhiệm vụ và Ghi chú của Zoho Mail.

Từ ứng dụng này sang ứng dụng khác

Không cần phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng nữa. Chọn hoạt động trên các lịch trong Zoho CRM, Zoho Recruit và Nhiệm vụ bằng cách đồng bộ hóa với Zoho Calendar và hoàn thành công việc một cách dễ dàng.

Từ ứng dụng này sang ứng dụng khác

Không bao giờ bỏ lỡ bản cập nhật nào

Hoàn thành công việc trước thời hạn bằng cách đăng ký lịch của bạn trong Zoho Projects. Đăng ký lịch sinh nhật trong Zoho Calendar để theo dõi ngày đặc biệt của địa chỉ liên hệ trong Zoho.

Không bao giờ bỏ lỡ bản cập nhật nào

Luôn theo dõi lịch trình của bạn mọi lúc

Bắt đầu