Sắp xếp thành một nhóm

Liên kết nhóm qua một lịch chung để làm việc hiệu quả hơn và cộng tác liền mạch. Tổ chức cuộc họp nhóm, quản lý sự kiện hiệu quả và thậm chí nhúng lịch nhóm trực tuyến lên website.

Kiểm soát sự hỗn độn

Sắp xếp những sự kiện đã diễn ra trong nhóm của bạn với tư cách là quản trị viên của nhóm. Trao đặc quyền của người điều hành cho thành viên và theo dõi trực tuyến các cuộc họp hàng ngày của đội ngũ mà không lo bị lỡ nhịp.

Kiểm soát sự hỗn độn
Tổ chức cuộc họp nhanh chóng

Tổ chức cuộc họp nhanh chóng

Chuẩn bị một cuộc họp nhóm bằng cách tạo sự kiện trên lịch nhóm của bạn, thêm ghi chú trong phần mô tả khi tạo sự kiện và chia sẻ vị trí của sự kiện khi bạn lên lịch.

Chia sẻ lịch trình của bạn với mọi người

Cập nhật liên tục cho các thành viên trong nhóm về chương trình cuộc họp và giải quyết lịch trình nhóm bằng cách chia sẻ lịch cá nhân của bạn với cả nhóm.

Chia sẻ lịch trình của bạn với mọi người

Chọn lịch và đăng ký

Luôn cập nhật bằng cách theo dõi tất cả các lịch đã đăng ký của nhóm. Với thông tin cập nhật thường xuyên, bạn sẽ luôn nắm rõ các sự kiện sắp diễn ra trong các lịch đã đăng ký.

Chọn lịch và đăng ký

Câu hỏi thường gặp

 • Lịch nhóm là gì?

  Trong Zoho Calendar, bạn có thể tạo Lịch nhóm cho nhóm của mình và quản lý các hoạt động nhóm từ một lịch hợp nhất. Các thành viên của nhóm có thể quản lý các sự kiện và xem tất cả thông tin cập nhật trong lịch nhóm. Bạn cũng có thể nhúng bất kỳ lịch nhóm nào lên website của mình nếu cần. Tìm hiểu thêm

 • Lịch nhóm có miễn phí không?

  Có, mọi người dùng tổ chức sử dụng gói miễn phí của Zoho Mail đều có thể sử dụng Lịch nhóm. Tuy nhiên, Lịch nhóm không có sẵn cho người dùng cá nhân.

 • Tôi có thể kết nối với lịch bên ngoài trên một nền tảng khác không?

  Có, bạn có thể kết nối với lịch trên các nền tảng khác như Android, Windows, Apple, v.v. Tìm hiểu thêm

 • Tôi có thể chỉ định một thành viên làm người điều hành nhóm không?

  Có, khi thêm thành viên vào Lịch nhóm, bạn có thể chỉ định một thành viên bất kỳ làm người điều hành nhóm miễn là bạn là chủ sở hữu/người điều hành của lịch nhóm. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể thêm một thành viên vào làm người điều hành.

 • Tôi có thể hủy đăng ký một lịch nhóm không?

  Có, bạn có thể hủy đăng ký lịch nhóm. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin cập nhật về các sự kiện trong một lịch nhóm mà bạn là thành viên, không phải chủ sở hữu, và muốn xóa lịch nhóm khỏi danh sách lịch của bạn, bạn có thể hủy đăng ký lịch nhóm đó. Tìm hiểu thêm

Luôn theo dõi lịch trình của bạn mọi lúc

Bắt đầu