Quản lý người dùng tập trung

Quản trị viên có thể tùy chỉnh cổng thông tin, cấp quyền truy cập an toàn và kiểm soát nhiều hoạt động khác nhau mà nhóm người dùng có thể thực hiện trên một dự án. Mỗi vai trò có đặc quyền truy cập khác nhau bao gồm các thao tác như gửi, di chuyển hoặc gán lỗi để phù hợp với phong cách làm việc của công ty bạn.

Người dùng công ty

Tùy chỉnh cổng thông tin trong vài phút để phù hợp với phong cách công ty của bạn. Và nhanh chóng gán vai trò người dùng như quản trị viên, người quản lý, khách hàng và nhà thầu cho những người là một phần của công ty.

Người dùng công ty

Công ty khách hàng

Thêm công ty khách hàng và cung cấp quyền truy cập vào dự án làm việc của bạn. Bằng cách này, khách hàng có thể hiểu sâu hơn về tiến độ của dự án và sẽ không bỏ lỡ tình trạng tổng quát.

Công ty khách hàng

Người dùng dự án

Tạo và gán nhiều vai trò người dùng khác nhau cho các thành viên trong nhóm của bạn. Điều này giúp họ tập trung vào những gì quan trọng và dễ dàng theo dõi tiến độ dự án.

Người dùng dự án

Quyền của khách hàng

Cấp quyền truy cập an toàn cho người dùng là khách hàng hoặc công ty khách hàng để xem các lỗi do họ gửi. Bằng cách này, khách hàng nhận được thông báo đầy đủ và có cảm giác đội ngũ dự án của bạn làm việc hiệu quả.

Quyền của khách hàng