So sánh các gói Zoho BugTracker

Zoho BugTracker - Plan Comparison

USDINREURGBPSGDAUD
 Ẩn tính năng chung
bugtracker-pricing-val.json1  

4

 

GÓI MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

Gói Standard

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

Gói Premium

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY
BIỂU GIÁ
 
Thanh toán hàng năm-/tháng/tháng
Thanh toán hàng tháng-
Người dùng3
Bắt đầu từ 6 người dùng.
Tối đa 10 người dùng
Bắt đầu từ 15 người dùng.
Khả năng mở rộng không giới hạn.
NGƯỜI DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG
 
Thanh toán hàng tháng--/ 5 người dùng
Lợi ích cơ bản
Dự án110Không giới hạn
Người dùng của khách hàng3615
Dung lượng lưu trữ10MB5GB100GB
Mẫu dự án-520
Tính năng chính
Bảng tin dự án
Theo dõi lỗi
Bảng tin dự án
Quản lý người dùng
Nhập lỗi (CSV Jira)
Quản lý tài liệu
Lịch
Diễn đàn
Trang và Chat1 Dự án1 Dự ánTất cả dự án
Xuất lỗi-
Thêm lỗi qua email-
Trạng thái tùy chỉnh dự án-
Trạng thái lỗi workflow-
Theo dõi thời gian-
Báo cáo lỗiCơ bảnNâng caoNâng cao
Gamescope-
Xuất dự án-
Sơ đồ gantt dòng thời gian dự án-
Liên kết lỗi--
Chế độ xem tùy chỉnh--
Trường tùy chỉnh--
SLA--
Quy tắc công việc--
Thông báo tùy chỉnh--
Webhook--
Chức năng tùy chỉnh--
Phê duyệt bảng chấm công--
Từ chối nhật ký thời gian--
Biểu mẫu web-to-bug--
Thiết lập email--
Mẫu email tùy chỉnh--
Miền tùy chỉnh--
Tích hợp
Zapier
Zoho Desk--
Zoho Analytics--
Zoho Books/Invoice--
Zoho People--
Github--
Bitbucket--
Dropbox--
Crashlytics--