So sánh các gói Zoho BugTracker

Zoho BugTracker - Plan Comparison

  Hide Common Features
bugtracker-pricing-val.json1

4

GÓI MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

Gói Standard

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

Gói Premium

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY
BIỂU GIÁ
Thanh toán hàng năm-/người dùng/tháng/người dùng/tháng
Thanh toán hàng tháng-/người dùng/người dùng
Người dùng3Tối đa 10 người dùngKhông có giới hạn trên
NGƯỜI DÙNG KHÁCH HÀNG
Thanh toán hàng năm--/người dùng khách hàng/tháng
Thanh toán hàng tháng--/người dùng khách hàng
Lợi ích cơ bản
Dự án110Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ10 MB5 GB100 GB
Mẫu dự án-520
Tính năng chính
Bảng tin dự án
Theo dõi lỗi
Quản lý người dùng
Nhập lỗi (CSV & Jira)
Quản lý tài liệu
Calendar
Diễn đàn
Trang & Chat1 Dự án1 Dự ánTất cả dự án
Trạng thái mốc thời gian tùy chỉnh
Trạng thái tùy chỉnh dự án-
Xuất lỗi-
Thêm lỗi qua email-
Trạng thái lỗi & workflow-
Theo dõi thời gian-
Báo cáo lỗiCơ bảnNâng caoNâng cao
Xuất dự án-
Sơ đồ gantt dòng thời gian dự án-
Liên kết lỗi--
Chế độ xem tùy chỉnh--
Bố cục mốc thời gian--
Bố cục bảng chấm công--
Trường sự cố tùy chỉnh--
Trường mốc thời gian tùy chỉnh--
Trường bảng chấm công tùy chỉnh--
SLA--
Quy tắc công việc--
Thông báo tùy chỉnh--
Webhook--
Hàm tùy chỉnh--
Phê duyệt bảng chấm công--
Từ chối nhật ký thời gian--
Biểu mẫu web-to-bug--
Thiết lập email--
Mẫu email tùy chỉnh--
Tích hợp
Zapier
Zoho Desk--
Zoho Analytics--
Zoho Books/Invoice--
Zoho People--
Github--
Bitbucket--
Dropbox--
Crashlytics--