So sánh các gói Zoho BugTracker

Zoho BugTracker - Plan Comparison

USDINREURGBPSGDAUD
 Ẩn tính năng chung
bugtracker-pricing-val.json1  

4

 

GÓI MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

Gói Standard

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

Gói Premium

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY
BIỂU GIÁ
 
Thanh toán hàng năm-/người dùng/tháng/người dùng/tháng
Thanh toán hàng tháng-/người dùng/người dùng
Người dùng3Tối đa 10 người dùngKhông giới hạn trên
NGƯỜI DÙNG MÁY KHÁCH
 
Thanh toán hàng năm--/người dùng máy khách/tháng
Thanh toán hàng tháng--/người dùng máy khách
Lợi ích cơ bản
Dự án110Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ10MB5GB100GB
Mẫu dự án-520
Tính năng chính
Bảng tin dự án
Theo dõi lỗi
Quản lý người dùng
Nhập lỗi (CSV Jira)
Quản lý tài liệu
Lịch
Diễn đàn
Trang và Chat1 Dự án1 Dự ánTất cả dự án
Xuất lỗi-
Thêm lỗi qua email-
Trạng thái tùy chỉnh dự án-
Trạng thái lỗi workflow-
Theo dõi thời gian-
Báo cáo lỗiCơ bảnNâng caoNâng cao
Xuất dự án-
Sơ đồ gantt dòng thời gian dự án-
Liên kết lỗi--
Chế độ xem tùy chỉnh--
Trường tùy chỉnh--
SLA--
Quy tắc công việc--
Thông báo tùy chỉnh--
Webhook--
Chức năng tùy chỉnh--
Phê duyệt bảng chấm công--
Từ chối nhật ký thời gian--
Biểu mẫu web-to-bug--
Thiết lập email--
Mẫu email tùy chỉnh--
Tích hợp
Zapier
Zoho Desk--
Zoho Analytics--
Zoho Books/Invoice--
Zoho People--
Github--
Bitbucket--
Dropbox--
Crashlytics--