Quản lý mã của bạn bằng cách mã hóa xã hội GitHub

GitHub là hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả, lý tưởng cho việc hợp tác phát triển phần mềm. Bạn có thể nhanh chóng nhận xét về các thay đổi, theo dõi sự cố, so sánh các chi nhánh và xem chúng dưới dạng tập hợp thay đổi trong BugTracker.

Tạo chỗ lưu trữ của bạn

Tạo chỗ lưu trữ của bạn trong GitHub và liên kết với BugTracker thông qua cổng dịch vụ. Bằng cách này, tất cả bản cập nhật nguồn được thực hiện trong GitHub sẽ tự động được phản ánh trong Zoho BugTracker và ngược lại.

Tạo chỗ lưu trữ trong Github

Xem tập hợp thay đổi

Mã đăng ký trong Github, được tự động hiển thị dưới dạng tập hợp thay đổi (changeset) trong BugTracker. Ngoài ra, trong khi thực hiện thay đổi, nếu bạn đã xác định ID lỗi trong GitHub, nó sẽ được liên kết với lỗi cụ thể đó.

Tập hợp thay đổi

Nhận bản cập nhật mới nhất

Bây giờ biết thêm về các thay đổi chỗ lưu trữ gần đây của bạn và kiểm soát những gì đang diễn ra trong dự án của bạn. Bạn cũng có thể xem tập hợp thay đổi mới nhất đối với các dự án trong vài giây.

Hoạt động thay đổi cam kết trên bảng tin

Xem Cam kết nguồn

Hiểu rõ hơn về các cam kết được thực hiện đối với mã nguồn trong GitHub chỉ với một cú nhấp chuột. Việc này cũng giúp bạn có được thông tin rõ ràng về tiến độ dự án của bạn và đảm bảo bạn khắc phục lỗi nhanh.

Chế độ xem nơi lưu trữ trên Github