Duy trì hội thoại với các công cụ cộng tác của chúng tôi.

Cộng tác không chỉ là một thuật ngữ thông dụng. Đối với tổ chức lớn, bất kể việc có nhiều múi giờ khác nhau hoặc làm việc tại cùng một công ty, thật khó để mọi người làm việc cùng nhau. Zoho BugTracker giải quyết thách thức này thông qua diễn đàn tương tác, phòng chat, và nhiều điều hơn nữa. Nhận thông tin tổng quan nhanh về dự án của bạn với bảng chỉ số của chúng tôi, và thêm yếu tố thú vị với Gamescope.

Tranh luận, quyết định và cung cấp thông qua Diễn đàn.

Giúp mọi người cùng nhất trí. Bắt đầu các cuộc thảo luận mới, chia sẻ thông tin cập nhật dự án với đội ngũ của bạn, nhận xét về hội thoại đang diễn ra của họ, và theo kịp tiến độ dự án. Chứng minh ý kiến của bạn bằng tập tin đính kèm, và sắp xếp chủ đề trong thư mục.

Biết những gì thiết yếu và quan trọng với Bảng tin.

Có thông tin tổng quan về các bản cập nhật mới nhất về dự án của bạn trong bảng tin. Nhận thông tin tổng quan ngắn gọn về cách dự án của bạn đang tiến triển, và nhận báo cáo trạng thái lỗi trực quan thú vị trong bảng chỉ số. Tùy chỉnh bảng chỉ số của bạn bằng cách chỉ chọn các yếu tố bạn muốn.

Duy trì wiki của riêng bạn với Pages.

Tạo, chia sẻ và thảo luận về nội dung dự án. Xây dựng kho kiến thức thông minh bằng cách tạo kho kiến thức riêng cho các dự án của bạn.

Sử dụng Chat để tương tác theo thời gian thực.

Tiến hành thảo luận trực tiếp, mời người tham gia vào nhóm chat kín, hoặc bắt đầu phòng chat công khai cho các phiên tư duy ảo của bạn.

Nâng cấp với Gamescope.

Biến việc theo dõi lỗi thành trò chơi bằng tính năng Gamescope. Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh và cải thiện năng suất bằng mục tiêu, huy hiệu và huy chương.

Cộng tác qua email.

Báo cáo lỗi, đăng nhận xét trong diễn đàn, đính kèm tập tin, tải lên tài liệu, và hơn thế nữa thông qua bí danh email dự án của bạn. Bạn cũng có thể cấu hình máy chủ email cá nhân của bạn để nhận bản sao của tất cả thông báo từ BugTracker.