Kiểm soát các hoạt động mới nhất thông qua bảng chỉ số

Mọi dự án phát triển đều có thể là nỗi đau thực sự, đặc biệt là khi bạn làm việc với đội ngũ phần mềm phân tán khắp toàn cầu. Bạn cần cảm thấy mình hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Và Zoho BugTracker cung cấp cho bạn tất cả điều đó. Bảng chỉ số hợp tác của chúng tôi cho phép bạn xem các bản cập nhật mới nhất và kiểm soát những gì đang diễn ra trong vài giây.

Kiểm soát những gì đang diễn ra

Luồng hoạt động cung cấp thông tin tổng quan về mọi thứ đang diễn ra trong một dự án và giúp bạn kiểm soát những gì đang diễn ra. Đồng thời cho phép bạn xem các bản cập nhật của dự án trong vài giây.

Feed activity stream

Chia sẻ thông tin cập nhật với đội ngũ của bạn

Bạn đang xử lý báo cáo mà khách hàng yêu cầu? Cho đồng nghiệp của bạn biết về điều đó. Bạn cũng có thể xem tin nhắn trạng thái của các thành viên trong dự án của bạn, vì vậy thật dễ dàng để biết mọi người đang làm gì.

Feed status updates

Cập nhật dự án mới nhất

Tìm hiểu về thời hạn chính, chủ đề nóng hoặc các tập tin gần đây được tải lên không gian làm việc của dự án thông qua các mốc quá hạn, tài liệu gần đây và bài đăng trên diễn đàn gần đây.

Feed project updates

Xem tiến trình của lỗi

Hiểu rõ hơn về tiến trình của các lỗi được đệ trình trong một dự án thông qua báo cáo trạng thái lỗi trực quan thú vị. Bạn cũng có thể xem số lượng lỗi mở và đóng và thông tin chi tiết của chúng một cách rõ ràng.

Bug reports