Ghi lại và theo dõi lỗi hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ mọi lỗi khác. Khi bạn sẵn sàng để gửi lỗi, Zoho BugTracker cung cấp một số trường để chi tiết hóa lượt nộp của bạn. Gán các lỗi này cho thành viên trong nhóm và cập nhật cho khách hàng của bạn nếu cần thiết. Chỉ xem những lỗi quan trọng nhất đối với bạn và xuất tập tin nếu cần. Giúp các nhà phát triển tập trung nhờ có tính năng chia lỗi theo cột mốc, và theo dõi tiến độ qua báo cáo.

Gửi lỗi dễ dàng.

Ghi lại tất cả chi tiết của một lỗi, bao gồm mức độ nghiêm trọng và phân loại. Bạn thậm chí có thể đính kèm tập tin để mô tả đầy đủ hơn. Hoặc, nếu bạn đang vội, nhanh chóng thêm thông tin cơ bản của lỗi và gán cho người dùng trực tiếp từ bảng chỉ số. Gắn thẻ người dùng khác để thông báo cho họ khi trạng thái lỗi đã thay đổi.

Gửi lỗi dễ dàng

Xem và xuất lỗi.

Theo dõi tất cả lỗi cần được khắc phục theo định dạng danh sách định sẵn. Có thông tin tổng hợp về tất cả lỗi, cập nhật chi tiết của lỗi và xuất chúng theo định dạng tập tin bạn chọn (xls hoặc csv) - tất cả từ một nơi.

Xem và xuất lỗi

Hiển thị workflow ở chế độ xem Kanban.

Cung cấp thông tin việc cần làm cho mọi thành viên nhóm. Xem lỗi của bạn dưới dạng thẻ được đặt trong các cột khác nhau, trong đó mỗi cột tương ứng với trạng thái của lỗi. Tùy chỉnh thẻ dựa trên workflow của bạn.

Hiển thị workflow ở chế độ xem Kanban.

Tùy chỉnh chế độ xem mặc định.

Tạo chế độ xem riêng về các lỗi dựa trên tiêu chí quan trọng nhất đối với bạn. Đơn giản hóa việc theo dõi lỗi bằng cách tìm hiểu chính xác những gì bạn muốn.

Tùy chỉnh chế độ xem mặc định

Theo dõi tiến độ thông qua báo cáo lỗi.

Xem xét tình trạng công việc của bạn với chế độ xem tóm tắt về lỗi. Chọn trong số các thanh dọc hoặc ngang, biểu đồ hình tròn (Pie) hoặc biểu đồ vành khuyên (Donut) và theo dõi tiến độ của bạn với bộ báo cáo cơ bản và nâng cao của chúng tôi. Báo cáo lỗi cũng phân nhóm lỗi theo tiêu chí đã chọn để giúp bạn ưu tiên những lỗi quan trọng nhất.

Theo dõi tiến độ thông qua báo cáo lỗi

Đảm bảo đúng lịch trình với Cột mốc.

Cột mốc giúp bạn giải quyết lỗi sớm. Thay vì xử lý từng lỗi trong một danh sách dài, hãy phân nhóm chúng theo Cột mốc riêng biệt và kiểm soát thời hạn của bạn.

Đảm bảo đúng lịch trình với Cột mốc

Luôn được cập nhật với Bảng chỉ số.

Xem xét tiến độ của đội ngũ trong nháy mắt và kiểm soát những gì đang diễn ra. Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh bảng chỉ số cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Luôn được cập nhật với Bảng chỉ số