Thiết lập cuộc họp trong vài phút. Đúng là như vậy!

Tạo cuộc họp

Dành vài giây để quyết định nội dung cuộc họp. Sau đó, tạo ngay cuộc họp với một lần bấm nút.

Cấu hình thời gian

Bạn chỉ còn trống lịch vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm? Chỉ chọn hai khoảng thời gian đó và tất cả các ngày khác sẽ được ẩn khỏi trang đặt trước theo mặc định.

Đồng bộ lịch

Kết nối lịch Google và lịch Zoho của bạn để Bookings có thể chặn những khoảng thời gian mà bạn đã có lịch hẹn. Bạn có công cụ lịch riêng cho công việc và gia đình? Không thành vấn đề - bạn cũng có thể đồng bộ hóa nhiều công cụ lịch!

Chọn chủ đề

Chọn từ một loạt các chủ đề màu sắc và bố cục cho trang đặt trước của bạn. Thêm logo, chỉnh sửa thông điệp và chuẩn bị hiển thị trang của bạn ở khắp nơi.

Mời đồng nghiệp của bạn

Sao chép liên kết đến trang của bạn và gửi qua email cho đồng nghiệp. Hoặc nhúng liên kết vào website của bạn. Hãy nghỉ ngơi một cách xứng đáng vì các cuộc họp của bạn có thể tự lên lịch.

Tạo cuộc họp Cấu hình thời gian Đồng bộ lịch Chọn chủ đề Mời đồng nghiệp của bạn

Quá đơn giản phải không?

Dưới đây là một vài tính năng còn hấp dẫn hơn đối với một cộng cụ xếp lịch họp

Thời lượng tùy chỉnh

Không phải tất cả các cuộc họp đều có thời lượng như nhau. Tùy theo việc bạn sẽ họp với ai và lý do cuộc họp, hãy phân bổ thời gian trong khoảng từ năm phút đến 23 giờ.

Giá linh hoạt

Bạn cung cấp dịch vụ tư vấn trong cuộc họp? Thu phí trực tuyến, đầy đủ hoặc một phần.

Thời gian nghỉ

Hãy cho phép mình xả hơi sau mỗi cuộc họp. Thiết lập thời gian nghỉ để tránh việc các cuộc thảo luận nối tiếp không ngừng.

Họp trực tuyến

Tận dụng tính linh hoạt khi làm việc tại nhà. Kết hợp các cuộc gọi video để đồng nghiệp có thể tham gia từ bất kỳ đâu - chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh trang cuộc họp của bạn để phản ánh múi giờ của họ.

Bố cục trang tùy chỉnh

Bao gồm các nút chia sẻ trên mạng xã hội, chi tiết liên hệ, hình ảnh logo và tiêu đề, v.v.. Chỉnh sửa màu sắc và tạo trang đại diện cho thương hiệu của bạn.

Đặt khung thời gian lên lịch

Đặt thời gian mở và đóng để lên lịch. Ví dụ: tắt tính năng đặt trước một giờ trước cuộc họp để bạn biết có bao nhiêu người sẽ tham gia và chuẩn bị cho phù hợp.

Chính sách hủy

Tránh những bất ngờ không cần thiết. Đặt ra quy định về thời gian mọi người có thể lên lịch lại hoặc hủy cuộc hẹn của họ. Nếu bạn tính phí các cuộc họp của mình, chính sách hủy hẹn đảm bảo bạn sẽ không bị thất thoát doanh thu.

Trường tùy chỉnh

Hiểu rõ hơn về RSVP của bạn - sử dụng các trường tùy chỉnh trong mẫu đặt trước để thu thập thêm thông tin như những điều mọi người mong đợi ở cuộc họp, sự đồng ý nhận bản tin từ bạn và sở thích của họ.

Tận dụng tối đa Zoho Bookings Xem thực tế - xếp lịch xem bản demo

Dùng thử miễn phí ngay