law-firms

Các tính năng bạn cần cân nhắc

  • Cài đặt thời gian linh hoạt để chấp nhận các cuộc hẹn
  • Thêm thành viên nhóm nếu bạn làm việc với một công ty
  • Chấp nhận thanh toán tạm ứng cho các dịch vụ có trả phí
  • Cung cấp cả tư vấn có trả phí và miễn phí
  • Đặt lại thương hiệu trên trang đặt chỗ cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn
  • Đồng bộ hóa với các ứng dụng lịch phổ biến để chặn thời gian và tránh đặt trùng
  • Cho phép khách hàng yêu cầu các cuộc hẹn vào mọi thời điểm

Ứng dụng Apple và Android

Các ứng dụng di động bổ sung giúp bạn luôn tuân thủ lịch trình, xếp lịch lại và hủy cuộc hẹn dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hỗ trợ 24 giờ, 5 ngày một tuần

Đừng lo lắng khi gặp vấn đề. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn gỡ rối vào bất cứ lúc nào trong cả tuần. Chỉ cần gọi hoặc gửi email cho chúng tôi là xong.

Lợi ích của người dùng Zoho

Zoho Bookings có thể tích hợp với bất kỳ ứng dụng nào trong số hơn 40 sản phẩm của hệ sinh thái Zoho. Gia nhập đại gia đình chúng tôi!

law-firms

Không có lỗ hổng, không có chữ in nhỏ