Trở lại làm việc an toàn và đơn giản

Có cái nhìn bao quát về an toàn tại nơi làm việc

Sức khỏe nhân viên
Tình trạng sẵn sàng của cơ sở
Quản lý phê duyệt
Có cái nhìn bao quát về an toàn tại nơi làm việc
Có cái nhìn bao quát về an toàn tại nơi làm việc
Có cái nhìn bao quát về an toàn tại nơi làm việc

Theo dõi sức khỏe của nhân viên

Tự đánh giá
Theo dõi tiếp xúc
Đánh giá rủi ro
Theo dõi sức khỏe của nhân viên
Theo dõi sức khỏe của nhân viên
Theo dõi sức khỏe của nhân viên

Kiểm soát lối ra vào tại cơ sở của bạn

Nhân viên ra vào
Khách ra vào
Quản lý công suất
Kiểm soát lối ra vào tại cơ sở của bạn
Kiểm soát lối ra vào tại cơ sở của bạn
Kiểm soát lối ra vào tại cơ sở của bạn

Trao quyền cho nhân viên mà không ảnh hưởng đến sự an toàn

Yêu cầu về tài sản
Yêu cầu về bảo trì
Trao quyền cho nhân viên mà không ảnh hưởng đến sự an toàn
Trao quyền cho nhân viên mà không ảnh hưởng đến sự an toàn

Chủ động giao tiếp về những hướng dẫn mới nhất

Câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn
Chủ động giao tiếp về những hướng dẫn mới nhất
Chủ động giao tiếp về những hướng dẫn mới nhất

Dễ dàng quản lý các chương trình tình nguyện

Quản lý chương trình
Quản lý tình nguyện viên
Dễ dàng quản lý các chương trình tình nguyện
Dễ dàng quản lý các chương trình tình nguyện

Một giải pháp toàn diện để tiếp tục công việc

Chúng tôi cung cấp cho bạn các mô-đun bao gồm mọi bước của quy trình mở cửa trở lại và giúp bạn duy trì tiêu chuẩn về an toàn khi mọi thứ trở lại guồng quay.

Thông tin chuyên sâu tập trung

Toàn bộ thông tin quan trọng được cung cấp cho ban quản lý bằng bảng chỉ số quản trị và có thể được truy sâu xuống những chi tiết nhỏ nhất.

Thu thập dữ liệu dễ dàng

Thu thập tất cả thông tin quan trọng, từ trạng thái sẵn sàng của cơ sở, tình trạng sức khỏe của nhân viên cho đến yêu cầu về bảo trì, để mở cửa trở lại nơi làm việc của bạn với BackToWork.

Tương thích với nhiều thiết bị

Zoho BackToWork truy cập được trên web và thiết bị di động (iOS và Android), do đó đội ngũ quản trị và nhân viên có thể quản lý và giám sát các yêu cầu và đánh giá từ mọi nơi.

Đặt an toàn lên hàng đầu với BackToWork

Đăng ký miễn phí