Đánh giá để thấu hiểu.

Đánh giá hiệu suất sự kiện.

Sử dụng Zoho ShowTime để có cái nhìn toàn cảnh về trải nghiệm sự kiện. Sau khi hạ màn sự kiện, hãy tận dụng bảng tóm tắt người tham dự, phân tích phiên và số liệu về hiệu quả của diễn giả để tạo giá trị và cải thiện chất lượng sự kiện.

Assess to understand.

Thực hiện các phiên tốt hơn.

Các tính năng tương tác và phân tích chi tiết sau mỗi phiên giúp diễn giả xây dựng và đánh giá mức tương tác từ người xem.

 

Biết những gì cộng hưởng và những gì tẻ nhạt với những lượt "thích” slide.

 

Hiểu vị thế của người tham dự thông qua phản ứng thăm dò ý kiến.

 

Sửa lại câu hỏi và câu trả lời đã nộp.

 

Đọc bình luận của người xem và theo dõi đối thoại về nội dung của bạn.

Tinh chỉnh chương trình của bạn.

Sau sự kiện, hãy xem qua các phiên của bạn theo số và cải thiện chương trình của bạn sao cho phù hợp.

 

Phân tích tương tác cho bạn biết danh sách chi tiết về những ai tham dự và có bao nhiêu người tham gia tích cực.

 

Lượt thích slide cho bạn biết slide và chủ đề nào tạo nên cuộc trao đổi để bạn có thể tính được sự quan tâm ở mỗi bước.

 

Thu thập phản hồi của người tham gia và đánh giá của họ về một phiên thuyết trình.

Sự kiện của bạn, sổ lưu bút của bạn.

Tìm hiểu thêm về những người tham dự. Phân khúc những người đã đăng ký, những người đã mua vé và những người đã xuất hiện. Lưu trữ những người tham gia quan trọng; duy trì cuộc trò chuyện sau khi tiến hành sự kiện, thu thập thông tin phản hồi và mời họ vào dịp tiếp theo.

Your event your guestbook

Đánh bóng trải nghiệm sự kiện của bạn.

Đăng kí miễn phí