Đánh giá chất lượng sự kiện của bạn

Dữ liệu và giải pháp phân tích bạn cần để phát triển sự kiện và đo lường tác động của sự kiện, tất cả ở một nơi.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
Đánh giá

Quản lý sự kiện thông minh hơn từ các quyết định dựa trên dữ liệu

sellmore

Nắm dữ liệu giúp bạn bán được nhiều vé hơn

Hiểu rõ hơn về tâm lý mua hàng của đối tượng với các báo cáo chuyên sâu về doanh số, doanh thu, loại vé, mã ưu đãi, v.v.. Sử dụng dữ liệu này để lặp lại chiến lược bán vé của sự kiện, tăng lượt đăng ký và tối đa hóa doanh thu.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người tham dự

Tìm kiếm những đối tượng đã gần như trở thành người tham dự - những người bỏ dở quá trình đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng không mua vé. Tương tác lại với họ, chuyển đổi họ và tăng thêm đối tượng của bạn.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng
Đo lường bên liên kết

Đo lường sức ảnh hưởng của bên liên kết

Hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng để quảng bá sự kiện? Tính toán sức ảnh hưởng của họ dựa trên phạm vi tiếp cận và lợi nhuận của sự kiện bằng cách sử dụng các liên kết website riêng cho từng người liên kết với sự kiện của bạn.

Hiểu rõ hơn đối tượng của bạn

Tìm hiểu thêm về đối tượng mục tiêu của bạn bằng cách phân tích cách họ tương tác với website sự kiện. Tính năng phân tích từ tích hợp của Zoho PageSense và Zoho SalesIQ cho bạn thấy những phần nào của website đang hoạt động tốt, cùng cách cải thiện để không ai rời bỏ website của bạn.

đối tượng
các phiên được nhiều người ưa thích

Xác định các phiên được nhiều người ưa thích nhất trong sự kiện

Tìm hiểu người tham dự tiếp nhận các phiên sự kiện của bạn như thế nào: các diễn giả để lại ấn tượng lâu dài, các hoạt động họ hưởng ứng và các chủ đề họ ưa thích. Sử dụng các phiên được yêu thích nhất làm tiêu chuẩn cho các sự kiện trong tương lai.

Bạn đã sẵn sàng tổ chức một sự kiện có tác động mạnh mẽ chưa?

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ