So sánh các phiên bản Zoho Assist.

Zoho Assist - So sánh các gói

  Hide Common Features
assist-pricing-val.json1

7

  • Gói Miễn phí
  • Hỗ trợ từ xa
  • Truy cập không giám sát

GÓI MIỄN PHÍ

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI STANDARD

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI PROFESSIONAL

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI ENTERPRISE

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI STANDARD

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI PROFESSIONAL

THỬ NGAYTHỬ NGAY
Giá
Thanh toán hàng năm-/tháng/tháng/tháng/tháng/tháng
Thanh toán hàng tháng-
Phiên từ xa
Chat tức thì
Ứng dụng dành cho máy tính
Tương thích UAC
Chia sẻ bộ nhớ tạm
Tắt xem màn hình từ xa-
Chuyển tập tin-
Điều hướng nhiều màn hình
Gửi Alt+Ctrl+Del
Khởi động lại và kết nối lại-
Chuyển phiên-
Chụp màn hình-
Lên lịch phiên----
Trao đổi màn hình--
Ghi chú phiên--
Tin nhắn thoại-
Tin nhắn video----
Quản lý liên hệ----
Chú thích----
In từ xa----
Ghi phiên----
Hàng đợi dịch vụ-----
Dung lượng bổ sung để ghi phiên---
Thêm tín dụng cuộc gọi cho VoIP-----
Kiểm tra phiên----
Chia sẻ màn hình----
Nền tảng được hỗ trợ (Hệ điều hành Windows/ Mac/ Linux/ Chrome)
Hỗ trợ thiết bị di động và thiết bị IoT---
Truy cập không giám sát
Phân nhóm máy tính----
Ánh xạ tên miền tùy chỉnh-----
Quyền nhóm----
Triển khai hàng loạt qua lệnh khởi động và công cụ gốc----
Triển khai hàng loạt qua công cụ phân phối-----
Công cụ chẩn đoán-----
Wake-on-LAN----
Tùy chọn nguồn từ xa----
Tổ chức
Quản lý người dùng
Vai trò tổ chức
Bộ phận----
Làm mới thương hiệu---
Mẫu email tùy chỉnh---
Cấu hình email-
Báo cáo nâng cao---
Widget khách hàng-----
Số lượng kỹ thuật viênOneGiới hạnGiới hạnGiới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Bảo mật và tuân thủ quy định
Bảo mật truyền tải TLS 1.2 với mã hóa AES-256-bit
Thời gian chờ phiên không hoạt động
Trình xem nhật ký hành động
Xác thực hai yếu tố
Xác nhận phiên----
Tích hợp/ API
Tích hợp với Zoho Desk--
Tích hợp với Zoho SalesIQ--
Tích hợp với Zendesk---
Tích hợp với ServiceNow---
Tích hợp với Freshdesk-
Tích hợp với Jira-
Nhập danh bạ Google-
API của Zoho Assist
Hỗ trợ
Hỗ trợ gói cơ bản
Hỗ trợ gói EnterpriseĐược hưởng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cao cấp của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.-Có trả phíCó trả phíCó trả phíCó trả phíCó trả phí