So sánh các phiên bản Zoho Assist.

Zoho Assist - Plan Comparison

 Hide Common Features
assist-pricing-val.json1  

6

  •  
  • Gói miễn phí
  • Hỗ trợ từ xa
  • Truy cập không giám sát
 

MIỄN PHÍ

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI STANDARD

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI PROFESSIONAL

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI ENTERPRISE

THỬ NGAYTHỬ NGAY

GÓI STANDARD

THỬ NGAYTHỬ NGAY
Biểu giá
 
Thanh toán hàng năm-/tháng/tháng/tháng/tháng
Thanh toán hàng tháng-
Phiên từ xa
Chat tức thì
Ứng dụng dành cho máy tính
Tương thích UAC
Chia sẻ bộ nhớ tạm
Tắt màn hình từ xa
Chuyển tập tin-
Điều hướng nhiều màn hình-
Gửi Alt+Ctrl+Del-
Khởi động lại và kết nối lại-
Chuyển phiên-
Chụp màn hình-
Xếp lịch cho các phiên---
Trao đổi màn hình--
Ghi chú phiên--
Chat thoại và video----
Chú thích---
In từ xa---
Ghi phiên ---Chỉ khả dụng với gói Enterprise hỗ trợ từ xa
Dung lượng bổ sung để ghi phiên---Chỉ khả dụng với gói Enterprise hỗ trợ từ xa
Chia sẻ màn hình---
Nền tảng được hỗ trợ (Windows/Mac/Linux/Chrome OS)
Ứng dụng di động (iOS, Android)--
Truy cập không giám sát
Phân nhóm máy tính----
Quyền nhóm----
Triển khai----
Wake-on-LAN----
Tùy chọn nguồn từ xa----
Tổ chức
Quản lý người dùng
Vai trò tổ chức
Bộ phận---Chỉ khả dụng với gói Enterprise hỗ trợ từ xa
Làm mới thương hiệu--
Mẫu email tùy chỉnh---
Cấu hình email
Báo cáo nâng cao--
Widget khách hàng----
Số lượng kỹ thuật viênMộtGiới hạnGiới hạnGiới hạnKhông giới hạn
Bảo mật và Tuân thủ quy định
Bảo mật truyền tải TLS 1.2 với mã hóa AES-256-bit
Thời gian chờ phiên nhàn rỗi
Trình xem nhật ký hành động
Xác thực hai yếu tố
Xác nhận phiên----
Tích hợp/ API
Tích hợp với Zoho Desk-
Tích hợp với Zoho Sales IQ-
Tích hợp với Zendesk--
Tích hợp với ServiceNow--
Tích hợp với Freshdesk-
Tích hợp với Jira-
Nhập danh bạ Google-
API của Zoho Assist