Truy cập không giám sát

Dễ dàng cấu hình mọi máy tính Windows hay Mac đối với truy cập không giám sát và bắt đầu quản lý khi có yêu cầu. Bạn sẽ được hỗ trợ khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề mà không cần khách hàng của bạn phải có mặt ở đầu bên kia. Bạn có thể phân nhóm máy tính không giám sát để thuận tiện sử dụng, đổi tên, tìm kiếm theo tên và sắp xếp. Đồng thời có thể dễ dàng truyền tập tin, khởi động lại máy tính từ xa và kết nối lại phiên.

Cách tiến hành

  • Tải trình cài đặt về và cài đặt trên máy tính từ xa. Bạn cần có quyền quản trị viên để cài đặt.
  • Sau khi cài đặt xong, máy tính từ xa sẽ hiển thị danh sách máy tính không giám sát và bạn có thể bắt đầu quản lý.
 

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về triển khai và các bước liên quan, vui lòng nhấp vào đây.

  • Cấu hình máy tính từ xa và sắp xếp vào các nhóm để thuận tiện sử dụng. Có thể dựa trên vị trí, loại hệ điều hành...
  • Bạn có thể di dời máy tính từ nhóm này sang nhóm khác. 
  • Tên của máy tính từ xa được cấu hình được đặt cho tên máy tính theo mặc định. Bạn cũng có thể đổi tên máy tính.
  • Bạn có thể xóa một máy tính bất kỳ ra khỏi danh sách nhưng nếu thao tác xóa là do lỗi, bạn có thể hoàn tác trong vòng 20 giây. 
  • Trạng thái trực tuyến của máy tính luôn được hiển thị. Những máy tính đang trực tuyến sẽ được hiển thị đầu tiên trên danh sách.
  • Bạn có thể tìm kiếm máy tính theo tên.

Khi đã kết nối với máy tính không giám sát, bạn có thể bắt đầu khắc phục sự cố. Có thể chuyển tập tin, nhấn tổ hợp phím CTRL+ALT+DEL, khởi động lại và khởi động lại chế độ an toàn với điều kiện máy tính từ xa có hệ điều hành Windows.

Tùy gói bạn sử dụng, bạn có thể thêm số lượng máy tính tùy ý.

Lưu ý: Các phương pháp triển khai khác, bao gồm gửi email liên kết đến trình cài đặt hiện đang được phát triển tích cực.