Hợp lý hóa Phân tích của bộ phận trợ giúp

Phân tích trực quan dữ liệu trợ giúp của bạn trong ManageEngine SupportCenter Plus. Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu. Theo dõi các yếu tố thành công quan trọng (CSF), chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI) và SLA.

Được các thương hiệu lớn tin cậy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Công cụ Business Intelligence

Phân tích và theo dõi các số liệu trợ giúp quan trọng của bạn. Được trao thêm sức mạnh.

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 dịch vụ báo cáo

Cổng kết nối phân tích chuyên sâu Zoho Analytics cho ManageEngine SupportCenter Plus giúp bạn theo dõi chỉ số đo lường hiệu suất chính (KPI) trong hoạt động của bộ phận trợ giúp. Cổng kết nối tích hợp sẵn hơn 65 báo cáo được chọn thủ công về SLA, hiệu suất của đại diện hỗ trợ, tỷ lệ đóng yêu cầu, số lượng hỗ trợ ở các khu vực khác nhau, phản hồi của khách hàng, cam kết về tính năng và các số liệu trợ giúp quan trọng khác.

 

Tích hợp liền mạch

Dữ liệu SupportCenter Plus của bạn được đồng bộ hóa liền mạch với Zoho Analytics. Truy cập công cụ BI đầy đủ tính năng ngay trong tài khoản SupportCenter Plus của bạn.

 

Bảo mật cao

Được quản lý theo Biện pháp bảo mật Zoho mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ kết nối mã hóa bảo mật.

 

Báo cáo có sẵn

Cổng kết nối phân tích chuyên sâu SupportCenter Plus cung cấp cho bạn hơn 65 báo cáo bảng chỉ số mà bạn sẽ yêu thích và nhận ra giá trị tuyệt vời ngay lập tức.

 

Phân tích trực quan và lập bảng chỉ số

Xây dựng và phân tích trực quan các báo cáo và bảng chỉ số trợ giúp chuyên sâu với giao diện kéo và thả dễ sử dụng.

 

Đa dạng các thành phần báo cáo

Sử dụng nhiều biểu đồ, pivot table, widget KPI và các thành phần xem dạng bảng để tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu.

 

Phân tích cộng tác

Phát triển báo cáo cùng với các đồng nghiệp của bạn và cùng nhau phân tích các báo cáo đó để đưa ra quyết định sáng suốt.

 

Gửi email, xuất và in báo cáo

Có thể lên lịch để gửi email các báo cáo bảng chỉ số hoặc xuất thành nhiều định dạng tập tin để truy cập ngoại tuyến.

 

Nhúng báo cáo ở mọi nơi

Nhúng báo cáo và bảng chỉ số vào các website, blog, ứng dụng hoặc mạng nội bộ để sử dụng rộng rãi hơn.

Khám phá thêm tính năng

Phần mềm Business Intelligence được xếp hạng hàng đầu