Dùng thử miễn phí 15 ngày. Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Zoho Analytics - Plan Comparison

1 triệu người dùng. 10 triệu báo cáo và bảng chỉ số. 1 Nền tảng phân tích.

USDINR
 Ẩn tính năng chung
analytics-pricing-val.json1  

6

 

Miễn phí

Dùng thử miễn phíThử ngay

GÓI BASIC

Dùng thử miễn phíThử ngay

GÓI STANDARD

Dùng thử miễn phíThử ngay

GÓI PREMIUM

Dùng thử miễn phíThử ngay

GÓI ENTERPRISE

Dùng thử miễn phíThử ngay
BIỂU GIÁ
 
Thanh toán hàng năm- /tháng /tháng /tháng /tháng
Thanh toán hàng tháng-
THÔNG TIN CƠ BẢN
 • Số người dùng bạn có thể có trong tài khoản của mình.
 • Bất cứ ai được bạn chia sẻ riêng không gian làm việc, bảng (dữ liệu), báo cáo và bảng chỉ số đều được tính là “Người dùng”.
 • Tất cả người dùng sẽ được nhận một tài khoản riêng để đăng nhập.
 • Bạn (Quản trị viên tài khoản) có thể kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào không gian làm việc, bảng, báo cáo & bảng chỉ số và quyền của họ để xử lý các hoạt động khác.
Người dùng
2 người dùng2 người dùng5 người dùng15 người dùng50 người dùng
 • Tổng số hàng dữ liệu mà bạn có thể có trong tài khoản của mình. Hàng trong tất cả các bảng đều được tính.
 • Bạn cũng có thể mua thêm hàng dưới dạng add-on.
Bản ghi/hàng
10.000 hàng0,5 triệu hàng1 triệu hàng5 triệu hàng50 triệu hàng
 • Số lượng báo cáo và bảng chỉ số có thể được tạo trong tài khoản Zoho Analytics của bạn.
 • Báo cáo là thuật ngữ chung đề cập đến biểu đồ, pivot table, chế độ xem dạng bảng hoặc tóm tắt trong Zoho Analytics.
 • Bảng chỉ số là tập hợp các báo cáo được nhúng trong một trang.
 • Bảng chỉ số cung cấp chế độ xem dạng ảnh chụp nhanh về dữ liệu kinh doanh chính của bạn để phân tích/hiển thị trực quan dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng.
Báo cáo & Bảng chỉ số
Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
 • Số lượng Không gian làm việc có thể được tạo trong tài khoản của bạn.
 • Không gian làm việc cho phép bạn tạo nhóm cho dữ liệu đã tải, báo cáo và bảng chỉ số được tạo và người dùng mà bạn cộng tác một cách hợp lý.
Không gian làm việc
5Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
 • Tổng số Bảng truy vấn SQL có thể được tạo trong tài khoản của bạn.
 • Bảng truy vấn giúp tạo các báo cáo mạnh mẽ và linh hoạt với các truy vấn SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc).
Bảng truy vấn
3Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
 • Lấy số liệu của riêng bạn bằng cách sử dụng công cụ tính công thức mạnh mẽ.
 • Công cụ tính công thức dễ sử dụng với nhiều hàm toán học và thống kê tích hợp.
Công cụ tính công thức
 • Trợ lý phân tích thông minh
 • Nhập câu hỏi của bạn và xem Zia đưa ra câu trả lời phù hợp dưới dạng báo cáo và widget KPI.
 • Zia được xây dựng trên các công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo), ML (học máy) và NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên).
Hãy hỏi Zia!
-
Cảnh báo dữ liệu
 • Luôn được cập nhật với các cảnh báo dữ liệu
 • Có thể đặt tổng số cảnh báo dữ liệu đang hoạt động ở tất cả các Không gian làm việc trong tài khoản của bạn.
 • Thông báo dữ liệu theo ngữ cảnh cho bạn biết mọi bất thường hoặc thành tích trong các số liệu kinh doanh chính.
--1030100
Ảnh chụp nhanh dữ liệu
 • Ghi lại và theo dõi dữ liệu lịch sử vào một thời điểm cụ thể
 • Ảnh chụp nhanh dữ liệu sẽ ghi lại dữ liệu trong báo cáo vào một khoảng thời gian cụ thể.
 • Ví dụ: Ảnh chụp nhanh dữ liệu có thể ghi lại số lượng khách hàng tiềm năng (Lạnh, ấm, nóng) vào lúc 11:59 tối hàng ngày để bạn nắm bắt xu hướng theo thời gian.
--
Nhật ký truy cập
 • Theo dõi người dùng truy cập tài khoản của bạn
 • Giám sát người đã truy cập vào chế độ xem trong tài khoản của bạn, thời gian, địa điểm và cả thiết bị dùng để truy cập.
 • Biết tần suất truy cập vào mỗi loại chế độ xem.
--
Nhật ký hoạt động
 • Theo dõi tất cả các hoạt động hoặc hành động của người dùng trong tài khoản của bạn
 • Theo dõi các hành động như nhập dữ liệu, tạo báo cáo, chia sẻ, tạo không gian làm việc, cập nhật dữ liệu, xem thay đổi và nhiều hơn nữa.
 • Cùng với Nhật ký truy cập, tính năng này sẽ hữu ích khi theo dõi tuân thủ bảo mật như GDPR chẳng hạn.
---
 • Ứng dụng trên iPad và Android cho Zoho Analytics.
 • Truy cập báo cáo và bảng chỉ số của bạn trên máy tính bảng iPad và Android.
Các ứng dụng cho thiết bị di động
CỔNG KẾT NỐI
 • Tải dữ liệu lên từ các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây và thiết lập đồng bộ hóa tự động
 • Tải lên trực tiếp từ Zoho Docs, Google Drive, Box, Dropbox và Microsoft OneDrive.
Ổ đĩa điện toán đám mây
 • Tải dữ liệu lên từ các tập tin phẳng và bảng tin web.
 • Từ các tập tin phẳng như CSV, TSV, Excel, HTML, TXT, JSON, v.v.
 • Từ các bảng tin và URL web xác thực và không được xác thực.
 • Có thể thực hiện nhập dữ liệu tự động, theo lịch.
Tập tin & Bảng tin
 • Phân tích dữ liệu từ một loạt các cơ sở dữ liệu tương quan phổ biến.
 • Cơ sở dữ liệu có thể được đặt trong mạng cục bộ của bạn. Tải dữ liệu lên từ cơ sở dữ liệu như Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase, SQLite, DB2, v.v.
 • Có thể thực hiện nhập dữ liệu tự động và theo lịch.
Cơ sở dữ liệu tương quan
 • Phân tích dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu phổ biến trên điện toán đám mây.
 • Kết nối & đồng bộ hóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong Microsoft SQL Azure, Amazon Redshift, Amazon RDS, Google CloudQuery, Heroku, v.v.
 • Có thể thực hiện nhập dữ liệu tự động, theo lịch.
Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây
 • Nhập dữ liệu vào Zoho Analytics bằng cách gửi email.
 • Có thể gửi dữ liệu dưới dạng tập tin đính kèm.
 • Có thể nhập dữ liệu từ các tập tin phẳng như CSV, TSV, Excel, HTML, TXT, JSON, v.v.
Nhập từ email
---
 • Phân tích kinh doanh dành cho Zoho CRM.
 • Dữ liệu từ Zoho CRM sẽ được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 100 bảng chỉ số và báo cáo phân tích kinh doanh chuyên sâu theo mặc định.
 • Dễ dàng tạo các báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn về dữ liệu CRM.
Zoho CRM
-
 • Phân tích kinh doanh cho Salesforce CRM.
 • Dữ liệu từ Salesforce CRM được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 100 bảng chỉ số và báo cáo phân tích kinh doanh chuyên sâu theo mặc định.
 • Dễ dàng tạo các báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn về dữ liệu CRM.
Salesforce CRM
-
 • Phân tích bán hàng cho Microsoft Dynamics CRM.
 • Dữ liệu từ Microsoft Dynamics CRM được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 100 bảng chỉ số và báo cáo phân tích kinh doanh chuyên sâu theo mặc định.
 • Dễ dàng tạo các báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn về dữ liệu CRM.
Microsoft Dynamics CRM
-
 • Phân tích kinh doanh cho HubSpot CRM.
 • Dữ liệu từ HubSpot CRM được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 100 bảng chỉ số và báo cáo phân tích kinh doanh chuyên sâu theo mặc định.
 • Dễ dàng tạo các báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn về dữ liệu CRM.
HubSpot CRM
-
 • Phân tích đăng ký cho Stripe.
 • Dữ liệu từ Stripe được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 75 báo cáo & bảng chỉ số phân tích đăng ký chuyên sâu theo mặc định.
 • Dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số của riêng bạn trên dữ liệu Stripe.
Stripe
-
 • Phân tích dự án 360° cho Zoho Projects.
 • Dữ liệu từ Zoho Projects sẽ được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics để phân tích & báo cáo.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu chính & thiết yếu của dự án.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Zoho Projects
-
 • Phân tích dự án cho Teamwork Projects.
 • Dữ liệu từ Teamwork Projects sẽ được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics để phân tích & báo cáo.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu chính & thiết yếu của dự án.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Teamwork Projects
-
 • Phân tích cho người dùng Zoho BugTracker.
 • Dữ liệu từ Zoho BugTracker sẽ được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics để phân tích & báo cáo.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu cần thiết.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Zoho BugTracker
-
 • Phân tích tài chính cho Zoho Books và Zoho Invoice.
 • Dữ liệu từ Zoho Books/Zoho Invoice tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics để phân tích và báo cáo.
 • Cung cấp hơn 75 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu tài chính quan trọng.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Zoho Finance
-
 • Phân tích tài chính cho người dùng QuickBooks Online.
 • Dữ liệu từ QuickBooks Online được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics để phân tích và báo cáo.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu tài chính quan trọng.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
QuickBooks Online
-
 • Phân tích tài chính cho Xero.
 • Dữ liệu từ Xero được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics để phân tích và báo cáo.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu tài chính quan trọng.
 • Người dùng Xero có thể dễ dàng tạo báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Xero
-
 • Phân tích bộ phận trợ giúp cho Zoho Desk.
 • Dữ liệu từ Zoho Desk được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Hơn 75 báo cáo và bảng chỉ số có giá trị được xây dựng sẵn trên nền dữ liệu của Zoho Desk.
 • Người dùng có thể tiếp tục tạo và chia sẻ các báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt không giới hạn.
Zoho Desk
-
 • Phân tích bộ phận trợ giúp cho Zendesk.
 • Dữ liệu từ Zendesk được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Hơn 75 báo cáo và bảng chỉ số có giá trị được xây dựng sẵn trên nền dữ liệu của Zendesk.
 • Người dùng có thể tiếp tục tạo và chia sẻ các báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt không giới hạn.
Zendesk
-
 • Phân tích chiến dịch email cho người dùng MailChimp.
 • Dữ liệu từ MailChimp được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số phân tích chiến dịch chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu MailChimp.
MailChimp
-
 • Phân tích khảo sát cho người dùng Zoho Survey.
 • Dữ liệu từ Zoho Survey được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 25 báo cáo và bảng chỉ số phân tích khảo sát chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu của Zoho Survey.
Zoho Survey
-
 • Phân tích khảo sát cho người dùng SurveyMonkey.
 • Dữ liệu từ SurveyMonkey được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 25 báo cáo và bảng chỉ số phân tích khảo sát chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu của SurveyMonkey.
SurveyMonkey
-
Facebook
 • Người dùng Facebook có thể dễ dàng phân tích trang và dữ liệu Quảng cáo của họ bằng Zoho Analytics.
 • Người dùng Facebook có thể dễ dàng phân tích trang và dữ liệu Quảng cáo của họ bằng Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu Facebook.
-
Twitter
 • Phân tích cạnh tranh chuyên sâu và thông tin chuyên sâu về trang cho Twitter.
 • Dữ liệu từ Twitter được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo & bảng chỉ số phân tích theo mặc định.
 • Tạo báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu Twitter.
-
 • Người dùng Google Ads có thể dễ dàng phân tích dữ liệu Chiến dịch của họ bằng Zoho Analytics.
 • Dữ liệu từ Google Ads được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 80 báo cáo & bảng chỉ số phân tích chiến dịch chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu Google Ads.
Google Ads
-
Bing Ads
 • Người dùng Bing Ads có thể dễ dàng phân tích dữ liệu Chiến dịch của họ bằng Zoho Analytics.
 • Dữ liệu từ Bing Ads được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 70 báo cáo & bảng chỉ số phân tích chiến dịch chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu Bing Ads.
-
 • Phân tích cho các ứng dụng Zoho Creator.
 • Dữ liệu từ các ứng dụng Zoho Creator được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics để phân tích & báo cáo.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Zoho Creator
-
 • Phân tích cho người dùng Zoho Recruit.
 • Dữ liệu từ Zoho Recruit sẽ được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics để phân tích & báo cáo.
 • Cung cấp hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu cần thiết.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
Zoho Recruit
-
Zoho People
 • Phân tích nâng cao cho người dùng Zoho People.
 • Dữ liệu từ Zoho People sẽ được tự động đồng bộ hóa vào Zoho Analytics để phân tích & báo cáo.
 • Cung cấp hơn 70 báo cáo và bảng chỉ số mặc định để nắm bắt các số liệu cần thiết.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo báo cáo & bảng chỉ số đặc biệt của riêng họ.
-
 • Người dùng Google Analytics có thể dễ dàng phân tích dữ liệu bằng Zoho Analytics.
 • Dữ liệu từ Google Analytics được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Cung cấp hơn 100 báo cáo & bảng chỉ số phân tích trang web chuyên sâu theo mặc định.
 • Tạo báo cáo & bảng chỉ số chuyên sâu của riêng bạn trên dữ liệu Google Analytics.
Google Analytics
-
 • Phân tích ITSM chuyên sâu cho ManageEngine ServiceDesk Plus (cả tại chỗ và theo yêu cầu).
 • Dữ liệu từ ManageEngine ServiceDesk Plus được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics
 • Hơn 100 báo cáo và bảng chỉ số có giá trị cài sẵn dựa trên dữ liệu ManageEngine ServiceDesk Plus.
 • Người dùng có thể tạo thêm các báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt không giới hạn.
ME ServiceDesk Plus
 • Để phân tích chuyên sâu về dữ liệu ManageEngine SupportCenter Plus.
 • Dữ liệu từ ManageEngine SupportCenter Plus được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics.
 • Hơn 60 báo cáo và bảng chỉ số có giá trị cài sẵn dựa trên dữ liệu SupportCenter Plus.
 • Người dùng có thể tiếp tục tạo và chia sẻ các báo cáo và bảng chỉ số đặc biệt không giới hạn.
ME SupportCenter Plus
CỘNG TÁC
 • Đặt báo cáo và bảng chỉ số ở chế độ công khai
 • Có thể đặt báo cáo ở chế độ công khai để sử dụng rộng rãi hơn. Báo cáo được công khai sẽ hiển thị cho tất cả mọi người mà không cần phải đăng nhập.
Đặt ở chế độ công khai
 • Hiển thị báo cáo trên TV màn hình lớn
 • Báo cáo có thể hiển thị trên TV màn hình lớn để toàn đội/toàn công ty xem.
Hiển thị trên màn hình lớn
 • Sắp xếp các báo cáo để tự động phát dưới dạng trình chiếu.
 • Trình chiếu cũng có thể được nhúng.
Trình chiếu
-
 • Ở vị trí quản trị viên tài khoản, bạn có thể thêm nhiều nhóm.
 • Mỗi nhóm bao gồm nhiều người dùng (địa chỉ email).
 • Các nhóm giúp dễ dàng chia sẻ và cộng tác với nhiều người dùng một cách dễ dàng.
Nhóm
--
 • Quản trị viên tài khoản có thể thêm nhiều người dùng làm “Quản trị viên không gian làm việc” cho mọi Không gian làm việc trong tài khoản của bạn
 • Quản trị viên không gian làm việc có thể thực hiện mọi thao tác trong Không gian làm việc của họ với vị trí Quản trị viên, ngoại trừ việc xóa Không gian làm việc.
Quản trị viên không gian làm việc
--
 • Tạo URL riêng cho báo cáo & bảng chỉ số của bạn.
 • Người dùng truy cập các URL này không cần phải có tài khoản Zoho.
 • Không bảo mật cao, vì được tạo dựa trên một chìa khóa ngẫu nhiên, do đó bất kỳ ai biết URL đều có thể truy cập được.
  Hữu ích để nhúng các báo cáo vào ứng dụng/trang web.
Liên kết riêng
---
LỊCH
 • Tổng số lần Nhập dữ liệu mà bạn có thể Lên lịch định kỳ từ URL Web (liên kết trang web) hoặc Bảng tin.
Nhập
3Không giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
 • Tổng số Lịch Email đang hoạt động mà bạn có thể có trong tài khoản của mình trên tất cả các cơ sở dữ liệu.
 • Tính năng Gửi email của Zoho Analytics cho phép bạn gửi email báo cáo và bảng chỉ số ngay lập tức hoặc lên lịch để gửi thư định kỳ.
Email
-41030100
 • Thiết lập sao lưu dữ liệu theo lịch của bạn trong Zoho Analytics
 • Tải xuống dữ liệu đã sao lưu dưới dạng tập tin đính kèm.
Sao lưu
--
KHẢ NĂNG MỞ RỘNG
 • Tập hợp các API web kiểu REST phong phú
 • API để nhập/thêm/sửa đổi/xóa dữ liệu, chia sẻ báo cáo, xuất báo cáo và còn nhiều hơn nữa. Cung cấp thư viện máy khách bằng Java, Python và các ngôn ngữ phổ biến khác.
 • Có thể đo lưu lượng sử dụng dựa trên gói.
API REST để tích hợp
 • Tổng số đơn vị API có thể được sử dụng trong một ngày.
 • Đơn vị này dựa trên loại phương thức/hành động API được gọi từ ứng dụng bên ngoài của bạn. Bạn cũng có thể mua thêm các đơn vị API.
Đơn vị API
1.000/ngày4.000/ngày10.000/ngày30.000/ngày100.000/ngày
 • Làm mới thương hiệu cho cơ sở dữ liệu báo cáo bằng logo của riêng bạn.
 • Hiển thị/ẩn thông báo “Hoạt động trên nền tảng của Zoho Analytics” khi nhúng báo cáo.
Làm mới logo thương hiệu
---
 • Tải các báo cáo và bảng chỉ số nhanh hơn 5 lần.
Hiệu suất cao gấp 5 lần
----
 • Chat trực tiếp với đội ngũ Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi 24/5.
Hỗ trợ chat trực tiếp
----
 • Bạn có thể mua thêm người dùng vào bất cứ lúc nào, ngoài những gì gói cung cấp.
THÊM NGƯỜI DÙNG
- /người dùng /tháng /người dùng /tháng /người dùng /tháng /người dùng /tháng

Add-on

0,5 triệu hàng /tháng

1 triệu hàng /tháng

2 triệu hàng /tháng

5 triệu hàng /tháng

10 triệu hàng /tháng

*Có sẵn add-on khả năng hàng cao hơn

BI nhãn trắng/Phân tích được nhúng

Nhanh chóng triển khai và cung cấp các giải pháp BI nhãn trắng/Phân tích nhúng được tích hợp đầy đủ cho khách hàng của bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI