Các hình thức lạm dụng

Chúng tôi đã sắp xếp các hình thức lạm dụng vào các danh mục sau:

Thư rác, phần mềm độc hại và lừa đảo – Người dùng bị cấm sử dụng Zoho Services để truyền “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư lừa đảo” hoặc gửi hàng loạt email không mong muốn. Một ví dụ về lừa đảo là một email yêu cầu bạn tiết lộ số thẻ tín dụng để đủ điều kiện nhận tiền thưởng.

Kích động thù hận, bạo lực hoặc hoạt động phi pháp/phản cảm– Truyền tải hoặc phát tán bất kỳ nội dung nào (i) bất hợp pháp, không hợp lệ, thù hận, khuyến khích phân biệt chủng tộc hoặc thúc đẩy phân biệt đối xử hoặc thù hận sắc tộc, và (ii) phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm quyền riêng tư và các quyền hợp pháp khác của người khác được xem là những hoạt động bị Zoho cấm.

Tài liệu khiêu dâm– Tài liệu khiêu dâm là những tài liệu có chứa nội dung dành cho người lớn hoặc người trưởng thành. Chúng tôi không cho phép người dùng phát tán hoặc truyền tài liệu khiêu dâm bằng Zoho Services.

Bóc lột trẻ em– Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với nội dung bóc lột trẻ em. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi phát hiện có chia sẻ hoặc phát tán nội dung bóc lột trẻ em. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo về nội dung và chủ sở hữu của nội dung đó cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Thông tin cá nhân và bí mật – Chúng tôi không cho phép sử dụng các dịch vụ của Zoho để phát tán thông tin cá nhân và bí mật không thể truy cập công khai mà không có sự đồng ý rõ ràng. Các ví dụ về thông tin cá nhân và bí mật là họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, thông tin định danh do chính phủ cấp và thông tin ngân hàng.

Vi phạm bản quyền– Vi phạm bản quyền xảy ra khi một người nào đó không phải là chủ sở hữu bản quyền sao chép “ý tưởng” của một tác phẩm. Nếu bạn phát hiện ra rằng người dùng Zoho đã vi phạm bản quyền liên quan đến tác phẩm của bạn, chúng tôi sẽ có hành động cần thiết theo quy định tại đây.

Vi phạm khác– Nếu bạn tin rằng bạn phát hiện một vi phạm nào đó cần báo cáo nhưng vi phạm đó không thuộc bất kỳ loại nào đề cập ở trên, bạn có thể chọn mục này để báo cáo vi phạm đó. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ được yêu cầu mô tả về vi phạm đó để chúng tôi thực hiện hành động thích hợp.