ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

Zoho WorkDrive มอบที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือกันสำหรับธุรกิจของคุณ เพิ่มความคล่องตัวให้การไหลเวียนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนตอนนี้
จอภาพสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ลดระเบียบที่วุ่นวายและทำงานเป็นทีม

รวมสมาชิกทีมทุกคนไว้ในโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการซิงโครไนซ์ที่แม่นยำและความล่าช้าในกระบวนการน้อยที่สุด ใช้ Zoho WorkDrive เพื่อสร้างและประสานความร่วมมือภายใต้การทำงานร่วมกัน

พื้นที่สำหรับทุกทีม

ทุกทีมต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์และการพูดคุยของพวกเขาไว้ ด้วยโฟลเดอร์ของทีม นำสมาชิกของทีมและงานของพวกเขามาไว้ด้วยกัน แล้วทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

ประหยัดเวลาและทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มอบหมายงานให้ทีมของคุณในทันที และรวบรวมแนวคิดของคุณแทนการแชร์ไฟล์กับสมาชิกคนใดคนหนึ่ง

ทำให้เกิดความโปร่งใสของกระบวนการ

การใช้โฟลเดอร์ของทีมสาธารณะทำให้บริษัทได้รับประกาศอย่างทั่วถึง และทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะดูข้อมูลได้ แชร์ไฟล์กับภายนอกเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก (เช่น ผู้ขายและซัพพลายเออร์) รับรู้ข้อมูลอยู่เสมอด้วย

หลายแรงทำให้งานง่ายขึ้น

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานให้กับสมาชิกในทีมและลดภาระของผู้ดูแลระบบ IT ช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้นโดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุมดูแลจากรากฐาน

คุณเผลอลบเอกสารโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหม ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรบกวนผู้ดูแลระบบของทีมทุกครั้ง มอบการควบคุมในระดับต่างๆ โดยให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ดูแลระบบของโฟลเดอร์ทีมที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบที่เกิดผล

ให้สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ในโฟลเดอร์ของทีมแก่สมาชิกในทีมตามบทบาทของทีมนั้นๆ เลือกจากบทบาทสมาชิกที่มีมากมาย เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดระเบียบ ผู้แก้ไช และผู้ดู

ทำงานร่วมกันทั่วโลก

นำธุรกิจของคุณไปสู่สากลและยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการทำงานจากที่ที่เดียว ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของคุณทั้งหมดอยู่เสมอโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่จริงด้วย Zoho WorkDrive

ซิงโครไนซ์อยู่เสมอ

ทำงานในสำนักงานหรือบริษัทของลูกค้า พกพาเอกสารเวอร์ชันล่าสุดทั้งหมดไปกับคุณ ไม่ว่าจะในแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ และเข้าถึงได้จากทุกที่ที่คุณไป

นำที่ทำงานไปกับคุณ

เก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณไว้ใกล้มือ ด้วยแอปมือถือ Zoho WorkDrive สำหรับ Android และ iOS ตอนนี้คุณสามารถดู แก้ไข และแชร์งานได้ทันทีจากโทรศัพท์ของคุณ

พร้อมนำธุรกิจของคุณเข้าสู่ Zoho WorkDrive แล้วใช่ไหม

ลงทะเบียนตอนนี้