สำหรับทีมที่ขับเคลื่อนความแข็งแกร่งด้านการเงิน

นำการตัดสินใจด้านการเงินเข้าสู่พื้นที่ที่แชร์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย ทำให้การบัญชีปราศจากการใช้กระดาษด้วย Zoho WorkDrive และตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยรายงานการใช้งาน

ลงทะเบียนตอนนี้

จัดเก็บสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหัวใจหลักของทีมการเงิน นำการคำนวณผลกำไร รายงานงบประมาณ ใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน สัญญาของซัพพลายเออร์และผู้ขาย และเอกสารด้านการเงินอื่นๆ ทั้งหมดไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพียงที่เดียว

กระเป๋าเอกสารการเงินแบบครบวงจร

ทำงานกับการคำนวณผลกำไรของคุณและเฝ้าดูใบเรียกเก็บเงิน ที่รอชำระเงินไปพร้อมๆ กัน แยกเอกสารเหล่านี้ลงใน โฟลเดอร์ต่างๆ เมื่อคุณสะดวกและยังคงควบคุม กิจกรรมต่างๆ ของแผนกการเงินของคุณได้

ปกป้องข้อมูลสำคัญ

ปกป้องข้อมูลทางการเงินที่เป็นความลับใน ทีมของคุณ แชร์ไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หรือปิดใช้งานการแชร์กับภายนอกเมื่อคุณไม่ต้องการ ให้มีการเข้าถึงข้อมูลสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องจากภายนอก

จัดการกับเป้าหมายและการคำนวณด้านการเงินในทันที

วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการเงินขององค์กรได้จากทุกที่ที่คุณอยู่ โดยที่เอกสารทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว คำนวณข้อมูลและกำหนดเป้าหมายทางการเงิน ตามการคำนวณทางการตลาดของคุณ

ดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลรายได้

เปรียบเทียบรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายแบบปีต่อปี รับภาพรวมที่ครอบคลุม ของประสิทธิภาพขององค์กรโดยใช้ Zoho Sheet ใช้สูตรที่ซับซ้อนเพื่อคาดการณ์และทำความเข้าใจ ความสามารถทางธุรกิจและแนวโน้มยอดขาย

แชร์สิ่งที่พบกับทีมของคุณ

สร้างพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งสมาชิกทีมจะสามารถเข้าถึงและ ดูข้อมูลเชิงลึกของคุณได้ สร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดสายตา ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ Zoho Show หรือร่างรายงานโดยละเอียดสำหรับ ฝ่ายที่มีส่วนได้เสียโดยใช้ Zoho Writer

เก็บรักษาไฟล์ของทีมสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ดูว่าใครเข้าถึงเอกสารทางการเงินที่สำคัญที่สุดใน ทีมของคุณ คอยตรวจสอบการใช้ไฟล์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมดูแลว่าไฟล์ใด ที่ถูกนำเข้าและออกจากทีมของคุณ

ตรวจสอบการใช้ไฟล์

ทำให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้และเอกสารงบดุลของคุณไม่ได้ถูกแก้ไขหรือ ดูโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดเก็บเอกสารเหล่านั้นใน โฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยและติดตามการใช้ไฟล์ เพื่อดูว่าใครและเมื่อใดที่มีการเข้าถึงไฟล์ของคุณ

ป้องกันการสูญหายของข้อมูล

พนักงานของคุณอาจออกจากทีม หรือสมาชิกของคุณอาจลบ ไฟล์โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ใน WorkDrive รายละเอียดซัพพลายเออร์ การลดราคา และนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดยังคง ปลอดภัยและเรียกคืนได้ตลอดเวลา

เพิ่มผลกำไรร่วมกัน

ลงทะเบียนตอนนี้