เพิ่มความคิดเห็นที่มีเวลาบอก

ยกระดับการสร้างสรรค์วิดีโอและการทำงานร่วมกันด้วยคำอธิบายประกอบวิดีโอ ข้ามไปยังเฟรมวิดีโอใดๆ และเพิ่มความคิดเห็นที่มีการประทับเวลาที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะบอกให้สมาชิกในทีมของคุณทราบ

deluca-session john-explore

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยการแสดงความคิดเห็นตามบริบท

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการแสดงความคิดเห็นตามบริบท การแท็กผู้ใช้ผิดคนหรือการสะกดคำผิดเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณแบ่งปันความคิดเห็น ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นของคุณได้แล้ว แทนที่จะลบความคิดเห็นเหล่านั้นเพื่อแก้ข้อผิดพลาด

ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูล

ให้ทีมของคุณรับทราบ
ข้อมูลอยู่เสมอ

ดึงความสนใจจากผู้ให้ความร่วมมือของคุณโดยแท็กพวกเขาในความคิดเห็น รับการแจ้งเตือนแบบทันทีเมื่อมีคนแท็กคุณในเอกสาร

ปรับปรุงกระบวนการตรวจทานเอกสารของคุณด้วยคำอธิบายประกอบไฟล์ของ WorkDrive