จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดประเภทและจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่นำไปปฏิบัติได้จริงด้วยเทมเพลตข้อมูลของ WorkDrive

ลงทะเบียนฟรี

จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้ข้อมูลของคุณพร้อมในการทำธุรกิจ

ทีมต่างๆ จะสร้างข้อมูลที่ไม่ได้จัดระเบียบในทุกๆ วัน ตั้งแต่เอกสาร ไฟล์เสียง ไปจนถึงรูปภาพและวิดีโอ WorkDrive ช่วยจัดระเบียบข้อมูลนี้และปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงในความรู้องค์กรของคุณ

ทำให้ข้อมูลของคุณพร้อมในการทำธุรกิจ
ทำให้ข้อมูลของคุณพร้อมในการทำธุรกิจ
เพิ่มโครงสร้างในพื้นที่จัดเก็บของคุณ
เพิ่มโครงสร้างในพื้นที่จัดเก็บของคุณ

เพิ่มโครงสร้างในพื้นที่จัดเก็บของคุณ

สร้างเทมเพลตข้อมูลและฟิลด์แบบกำหนดเองโดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการจัดประเภทไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ใน WorkDrive ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเมตาที่สำคัญในสัญญาทางกฎหมาย เช่น ข้อมูลลูกค้า มูลค่าสัญญา วันที่ต่ออายุ และอีกมากมาย

เผยประสิทธิภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเอกสาร

ด้วย WorkDrive คุณสามารถเชื่อมโยงการจัดประเภทตามจุดประสงค์การใช้งานให้กับเอกสารต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเมตา ซึ่งทำให้การจัดเก็บ การค้นหา และการจัดการข้อมูลทำได้อย่างราบรื่น

เผยประสิทธิภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเอกสาร
เผยประสิทธิภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเอกสาร
บังคับใช้การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
บังคับใช้การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

บังคับใช้การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

บังคับให้ใช้เทมเพลตข้อมูลในระดับโฟลเดอร์ทีม โฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบางอย่างจะได้รับการเก็บรักษาไว้เมื่อใดก็ตามที่มีการอัปโหลด สร้าง คัดลอก หรือย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น

ค้นหาไฟล์ตามเทมเพลตข้อมูลและกรองตามฟิลด์แบบกำหนดเอง คุณสามารถติดตามไฟล์ที่เชื่อมโยงอยู่กับโปรเจคเฉพาะ เช่น การค้นหาเอกสารประกันที่จะหมดอายุในอีกหนึ่งสัปดาห์

ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น
ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายยิ่งขึ้น

สร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วย Zoho WorkDrive

ลงทะเบียนฟรี