ทำงานร่วมกัน

มีวิธีใหม่ในการทำงานร่วมกัน แชร์ได้ทันทีแทนการส่งชุดข้อความอีเมลและสำเนาเอกสาร ทำให้เอกสารพร้อมใช้งานสำหรับทีมในทันทีโดยการเพิ่มเอกสารเหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ของทีม

ขอการสาธิต

ทำงานร่วมกัน

นำทีมไปพร้อมกัน

นำสมาชิกในทีมและไฟล์ทั้งหมดมารวมอยู่ในที่เดียวกัน รับมุมมองที่ครบถ้วนของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทุกทีมและการอภิปรายที่คุณได้เข้าร่วม

พื้นที่ทำงานร่วมกัน

เริ่มเมื่อคุณพร้อม

ไอเดียที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เริ่มต้นโดยร่างไอเดียโดยใช้ชุด Zoho Office แล้วให้สมาชิกในทีมดูแลแก้ไขไอเดียนั้น

พื้นที่ในการเผยแพร่

เก็บไฟล์ของทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว จัดระเบียบภายใต้โฟลเดอร์ของทีมสำหรับแต่ละโครงการ เริ่มต้นด้วยที่จัดเก็บของทีมขนาด 1 TB และขยายได้เมื่อมีไฟล์มากขึ้น

จัดระเบียบไฟล์ของคุณ

ค้นหาไฟล์ได้อย่างง่ายดาย จัดเรียงไฟล์ในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยภายในแต่ละโฟลเดอร์ของทีม ค้นหาตำแหน่งไฟล์ในระบบด้วยชื่อไฟล์ คำสำคัญ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือประเภทไฟล์

ดูการเปลี่ยนแปลง

มีสมาธิกับงานแทนการตรวจสอบการอัปเดตในไฟล์ของคุณ ได้รับการอัปเดตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งในโฟลเดอร์ของทีมและในระดับทีม

บทบาทพร้อมหน้าที่รับผิดชอบ

สมาชิกในทีมทุกคนมีบทบาทหน้าที่ของตน เชิญสมาชิกแต่ละคนเข้ามาพร้อมมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ของทีมที่เหมาะสมกับบทบาทของพวกเขา

สิทธิ์การเข้าถึง

ทำหน้าที่ของคุณได้อย่างเต็มที่

รับการควบคุมโดยสมบูรณ์ในฐานะผู้ดูแลระบบ สร้าง/ลบโฟลเดอร์ของทีม เพิ่ม/นำสมาชิกออก แก้ไขเนื้อหา ดูสถิติการเข้าถึง และอีกมากมาย

คอยเฝ้าดู

ดูแลควบคุมกิจกรรมของทีมในฐานะผู้จัดการ เพิ่ม/นำสมาชิกออก แก้ไข/จัดระเบียบไฟล์ และดูกิจกรรมของทีม

ร่วมกันระดมความคิด

ร่วมออกไอเดียกับทีมในฐานะผู้แก้ไข เพิ่มไฟล์ แก้ไขเนื้อหา เพิ่มความคิดเห็น และดูกิจกรรมของไฟล์

แจ้งให้ทุกคนรับทราบข้อมูล

ดูงานของทีมในฐานะผู้ชม รวมผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของคุณไว้ทั้งหมด ผู้ชมสามารถดูหรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ได้

รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

ทำความเข้าใจแนวคิดของทุกคน สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทอนุญาตให้ทีมตรวจทางงานของคุณได้โดยไม่สูญเสียเนื้อหาเดิม

จัดการพื้นที่ทำงานของคุณ

สามารถควบคุมโฟลเดอร์ของทีมของคุณและปรับปรุงการมองเห็น ในฐานะผู้ดูแลระบบ กำหนดผู้ที่สามารถเข้าร่วมและกิจกรรมที่อนุญาตภายในโฟลเดอร์ของทีมได้

จัดการพื้นที่ทำงานของคุณ

เผยแพร่สู่สาธารณะหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัว

แชร์ได้เท่าที่คุณต้องการ เลือกว่าจะทำให้โฟลเดอร์ของทีมเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ได้

ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

จำกัดการดาวน์โหลดของผู้ชม ปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ภายนอก และเลือกที่จะแปลงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลดให้อยู่ในรูปแบบ WorkDrive

ดูรายละเอียด

ทราบว่าใคร ทำอะไร และเมื่อใดกับโฟลเดอร์ของทีม ดูการอัปเดตโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจรรมโฟลเดอร์ของทีม

กู้คืนไฟล์ได้ทุกเมื่อ

ลบไฟล์ที่สำคัญโดยบังเอิญหรือต้องการหยิบไอเดียที่ถูกทิ้งกลับมาพิจารณาใหม่? WorkDrive ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนกลับมายังโฟลเดอร์เดิมได้ด้วยคลิกเดียว

Experience a better interface

Get a detailed view of Team Folders that you are a part of, Team Folders you’ve pinned, and those you can join.

Pin a Team Folder

Accessing the right data at the right time is crucial for any business. Locate important Team Folders faster by pinning them to the top of your Team Folders list.

Team Folders at your fingertips

Determine which Team Folders should be displayed on the left panel. Choose to display all Team Folders, only pinned Team Folders, or none.

Replicate your Team Folder

Want to share the same set of documents with different members or groups? Copy any Team Folder so you can share and collaborate with multiple teams.