Zoho WorkDrive + Cliq: ขจัดการจัดการเนื้อหาแบบแยกส่วน

รวมเนื้อหาและการสื่อสารเข้าด้วยกันด้วยการผสานการทำงาน Zoho WorkDrive กับ Zoho Cliq แชร์ไฟล์ WorkDrive กับผู้ใช้และช่องต่างๆ และตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงได้จากภายใน Cliq โดยตรง

ลงทะเบียนฟรี

ดูวิดีโอ

ส่งเอกสารใน “Cliq” ได้ในคลิกเดียว

ส่งเอกสารใน “Cliq” ได้ในคลิกเดียว

ขจัดความยุ่งยากจากการแชร์ไฟล์ WorkDrive ผ่านลิงก์ เพียงเลือกผู้รับ เลือกเอกสาร และแชร์ได้ทันที ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถปรับปรุงการใช้งานเนื้อหาร่วมกันและทำให้โครงการต่างๆ ก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น

ทำให้การสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาง่ายขึ้น

ทำให้การสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาง่ายขึ้น
รายการ รายการ รายการ รายการ

การสลับระหว่างข้อความและเอกสารสามารถทำให้กระบวนการตรวจสอบยุ่งยากได้ แต่ด้วยการผสานการทำงานนี้ คุณสามารถแชร์ไฟล์ ให้คำติชม และพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านการแชทได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ

แชร์ไฟล์กับผู้ใช้แต่ละราย

การแชร์เอกสารกับผู้ใช้ภายนอกทีมของคุณอาจมีขั้นตอนได้มากมาย
ประหยัดเวลาด้วยการส่งไฟล์ไปยังผู้ใช้แต่ละรายจากบัญชีผู้ใช้ Cliq ของคุณ

แชร์ไฟล์กับผู้ใช้แต่ละราย
แชร์ไฟล์กับผู้ใช้แต่ละราย แชร์ไฟล์กับผู้ใช้แต่ละราย แชร์ไฟล์กับผู้ใช้แต่ละราย แชร์ไฟล์กับผู้ใช้แต่ละราย

ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง
ช่องและกลุ่ม Cliq ของคุณ

ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Cliq ของคุณ
ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Cliq ของคุณ

แชร์ไฟล์กับสมาชิกทั้งหมดของช่องหรือกลุ่ม การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้คุณค้นหาและเข้าถึงไฟล์โครงการที่แชร์ร่วมกันได้อย่างรวดเร็วจากภายใน Cliq เพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับเนื้อหาได้

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

ไฟล์ที่คุณแชร์จะต้องได้รับการปกป้องอย่างถึงที่สุด เลือกผู้รับ เลือกระดับการเข้าถึงที่เหมาะสม และกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าเฉพาะบุคคลที่ถูกต้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ WorkDrive ของคุณใน Cliq ได้

ความปลอดภัย ความปลอดภัย

ให้เนื้อหาของคุณ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

ให้เนื้อหาของคุณสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
ให้เนื้อหาของคุณสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
ให้เนื้อหาของคุณสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสำหรับทุกธุรกิจ WorkDrive จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่มีความปลอดภัยและรวมศูนย์อยู่ในที่เดียวภายใน Zoho Cliq ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่น

Zoho WorkDrive + Cliq

ใช้ประโยชน์จากพลังของการแชร์ไฟล์ของ
WorkDrive ภายใน Cliq

ลงทะเบียนฟรี

ดูวิดีโอ