การเปรียบเทียบแผนการใช้งาน Zoho Webinar

Zoho Webinar - การเปรียบเทียบแผนการใช้งาน

  ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
webinar-pricing-val.json1

4

ฟรี

ลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน

มาตรฐาน

ลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน

มืออาชีพ

ลองตอนนี้เริ่มต้นใช้งาน
ราคา
ชำระแบบรายปี- /ผู้จัด/ เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 25 คน /ผู้จัด/ เดือน สำหรับผู้เข้าร่วม 25 คน
ชำระแบบรายเดือน- /ผู้จัด สำหรับผู้เข้าร่วม 25 คน /ผู้จัด สำหรับผู้เข้าร่วม 25 คน
ฟีเจอร์
การวิเคราะห์ / รายงานมีมีมี
โพลมีมีมี
ถามตอบมีมีมี
ยกมือมีมีมี
อนุญาตให้พูดมีมีมี
ทำให้เป็นผู้นำเสนอมีมีมี
ควบคุมผู้เข้าร่วม/เจ้าหน้าที่ (ปิดเสียง/เปิดเสียง/เอาออก)มีมีมี
ส่งข้อความถึงทุกคน (องค์กร/องค์กรร่วมสามารถส่งข้อความถึงทุกคนได้)มีมีมี
ชุดการสัมมนาทางเว็บมีมีมี
การบันทึกเว็บแคมมีมีมี
แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบฝังตัวมีมีมี
การโต้ตอบด้วยอีโมจิมีมีมี
พื้นหลังเสมือนมีมีมี
การผสานการทำงาน - Zoho Campaignsมีมีมี
การผสานการทำงาน - Zoho Backstageมีมีมี
เข้าร่วมโดยไม่ลงทะเบียนมีมีมี
ที่อยู่อีเมลองค์กรสำหรับการตอบกลับ (หลังการส่ง)มีมีมี
ผู้จัดร่วมหนึ่งคนมีมี
บันทึกการสัมมนาทางเว็บ-มีมี
เสียงผ่านทางโทรศัพท์-มีมี
ควบคุมดูแลผู้ลงทะเบียน--มี
วิดีโอถ่ายทอดสด Youtube--มี
การกำหนดอีเมลเอง--มี
กำหนดแบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยตนเอง--มี
โดเมนแบบกำหนดเอง--มี
แชร์เอกสาร--มี
การจำกัดโดเมนสำหรับการลงทะเบียน--มี
การถามตอบแบบไม่ระบุชื่อ--มี
แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมให้ทุกคนเห็น--มี
การติดตามแหล่งที่มา--มี