รหัสผ่านของคุณก็จะเป็นของคุณเสมอ

สร้างความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนและได้การควบคุมที่สมบูรณ์กับรหัสผ่านของคุณทั้งหมด

ลงทะเบียนฟรี

สร้างความเป็นเจ้าของบัญชี

ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลละเอียดอ่อนโดยกำหนดอย่างชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของแต่ละรหัสผ่าน ตามค่าเริ่มต้น ผู้ที่เพิ่มรหัสผ่านจะเป็นคนเดียวที่เห็นรหัสผ่านนั้นได้

สร้างความเป็นเจ้าของบัญชี
ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของเมื่อมีคนออก

ถ่ายโอนความเป็นเจ้าของเมื่อมีคนออก

ถ้ามีใครออกจากองค์กรของคุณ คุณสามารถโอนส่วนลับที่คนนั้นเป็นเจ้าของใน Zoho Vault ให้กับผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มส่วนลับทั้งหมดให้กับบัญชี Zoho Vault ของคุณแล้วค่อยมอบหมายให้ผู้ใช้ทั้งหลายในภายหลัง

เข้าครอบครองส่วนลับเมื่อมีผู้ใช้ไม่ได้ออกจากองค์กรของคุณด้วยดี

ถ้ามีผู้ใช้ที่ไม่ได้ออกจากองค์กรของคุณด้วยดี ผู้ดูแลระบบสูงสุดก็เพียงเข้าครอบครองส่วนลับที่ผู้ใช้รายนั้นเป็นเจ้าของ เมื่อได้ครอบครองส่วนลับนั้นแล้ว ผู้ใช้รายนั้นจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงและผู้ดูแลระบบสูงสุดจะได้การควบคุมส่วนลับนั้นโดยสมบูรณ์

เข้าครอบครองส่วนลับเมื่อมีผู้ใช้ไม่ได้ออกจากองค์กรของคุณด้วยดี
มอบหมายบทบาทสำหรับการควบคุมการเข้าถึง

มอบหมายบทบาทสำหรับการควบคุมการเข้าถึง

Zoho Vault มาพร้อมกับสามบทบาทที่คุณสามารถมอบหมายให้กับผู้ใช้เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้แต่ละรายมีสิทธิ์ทำและดูสิ่งใดได้บ้าง ผู้ดูแลระบบสูงสุดควบคุมบัญชี Zoho Vault และเชิญผู้ใช้เพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบสามารถอนุมัติคำร้องขอการแชร์ส่วนลับและสร้างนโยบายรหัสผ่าน

รวมไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่/LDAP

นำเข้าผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้จากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่บน Windows หรือ LDAP และใช้ประโยชน์กลไกการตรวจสอบสิทธิ์

รวมไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่/LDAP