จับตาดูกิจกรรมของผู้ใช้

รายงานแบบเป็นภาพที่ครอบคลุมของ Vault จะช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมดได้

เริ่มต้นใช้งาน

ป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์

รายงานแบบเป็นภาพที่ครอบคลุมของ Vault จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ที่อัปเดตอยู่เสมอ ปกป้ององค์กรของคุณด้วยความแม่นยำและติดตามทุกการดำเนินการที่สำคัญที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณ

 • ตรวจสอบการดำเนินการที่สำคัญ

  Vault มีรายงานแบบกำหนดเองที่ช่วยในการจัดการการเข้าถึงรหัสผ่านธุรกิจที่สำคัญของผู้ใช้ทุกคน ผู้ดูแลระบบขั้นสูงสามารถวิเคราะห์รายงานทั้งหมดและกำหนดกรอบนโยบายรหัสผ่านที่เหมาะสมเพื่อกำจัดรหัสผ่านที่คาดเดาง่ายออกจากองค์กร

  ตรวจสอบการดำเนินการที่สำคัญด้วยรายงานรหัสผ่านของ Zoho Vault
 • กำจัดรหัสผ่านที่คาดเดาง่าย

  คอยระวังรหัสผ่านเก่าหรือรหัสผ่านที่ล้าสมัย ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายขององค์กรคุณด้วยรายงานรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายของ Vault ประเมินคะแนนความปลอดภัยของรหัสผ่านโดยรวมขององค์กรคุณ และบังคับใช้นโยบายรหัสผ่านใหม่เพื่อกำจัดรหัสผ่านที่คาดเดาง่ายออกจากองค์กร

  รายงานรหัสผ่านที่ไม่รัดกุมของ Zoho Vault

รับข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลและโดยรวม

ติดตามรายละเอียดที่เจาะจงเฉพาะรายบุคคล หรือดูภาพรวมสำหรับทั้งองค์กรของคุณ ดูรหัสผ่านและโฟลเดอร์ทั้งหมดที่เข้าถึงโดยผู้ใช้ที่เลือกพร้อมกับการประทับเวลาและสิทธิ์การเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง

รายงานรหัสผ่านและการเข้าถึงของผู้ใช้จาก Zoho Vault
 • ดูวิธีการแชร์รหัสผ่านของคุณ

  ติดตามรายละเอียดของรหัสผ่านทั้งหมดที่แชร์กับทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอก ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงรหัสผ่านที่แชร์ที่ผู้ใช้แต่ละคนมีตลอด 24 ชั่วโมง

  รายงานการแชร์รหัสผ่านกับบุคคลที่สามจาก Zoho Vault
 • ติดตามรหัสผ่านที่มีการเข้าถึงเป็นประจำ

  ดูรายการรหัสผ่านที่มีการเข้าถึงเป็นประจำและผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดใน Vault สลับระหว่างผู้ใช้เพื่อรับรายงานการเข้าถึงแบบส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทุกคน

  รายงานรหัสผ่านที่เข้าถึงบ่อยจาก Zoho Vault

รับข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการดำเนินการที่สำคัญทั้งหมดใน Vault ของคุณวันนี้

เริ่มต้นใช้งาน