การผสานรวมกับ Okta และ OneLogin

เข้าสู่ระบบ Zoho Vault จาก Okta และ OneLogin ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

เริ่มต้นใช้งาน
  • กำหนดค่าการตรวจสอบความถูกต้องที่ปลอดภัย

    แอปการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single Sign-On - SSO) เช่น Okta และ OneLogin ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ได้โดยใช้รหัสผ่านเพียงรหัสเดียว ทำให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของคุณง่ายขึ้น การผสานรวมกับ Okta และ OneLogin ของ Zoho Vault เพิ่มความปลอดภัยให้กับกระบวนการจัดการผู้ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

  • เข้าถึงได้ทันทีสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

    ให้สิทธิ์การเข้าถึง Zoho Vault แก่ผู้ใช้ทั้งหมดของคุณได้ทันที หรือเลือกให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ที่ต้องการการเข้าถึงในทันที

  • เหนือกว่า Okta และ OneLogin

    ผสานรวม Zoho Vault เข้ากับโซลูชันการจัดการการระบุตัวตนภายนอกที่สนับสนุนการกำหนดค่า SAML 2.0 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณ