ไม่สูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงรหัสผ่านธุรกิจของคุณ

เข้าถึงรหัสผ่านธุรกิจสำคัญและไม่ได้แชร์ในระหว่างเหตุฉุกเฉิน

เริ่มต้นใช้งาน

ดำเนินธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

รหัสผ่านธุรกิจที่สำคัญมักจะเป็นของพนักงานที่ได้รับเลือกไม่กี่คน อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงรหัสผ่านเหล่านี้จำเป็นต้องพร้อมใช้งานในทันที แม้ว่าพนักงานเหล่านั้นจะไม่ว่างก็ตาม ด้วย Vault คุณจะสามารถเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉินที่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านธุรกิจทั้งหมดชั่วคราวในช่วงวิกฤต

การใช้ผู้ติดต่อฉุกเฉินในตัวจัดการรหัสผ่าน
  • มอบสิทธิ์การเข้าถึงฉุกเฉินสำหรับผู้ติดต่อที่เชื่อถือได้

    ผู้ดูแลระบบขั้นสูงสามารถเพิ่มตนเองหรือผู้ใช้ใดๆ ก็ตามจากองค์กรเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ ผู้ติดต่อเหล่านี้มีสิทธิ์ในการประกาศเหตุฉุกเฉินในระหว่างวิกฤติทางธุรกิจและเข้าถึงรหัสผ่านที่สำคัญ

    ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลฉุกเฉินสำหรับรหัสผ่านทางธุรกิจด้วย Zoho Vault
  • ยุติเซสชันที่น่าสงสัย

    ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ติดต่อฉุกเฉินที่ได้รับการแต่งตั้งจะสามารถเข้าถึงรหัสผ่านธุรกิจทั้งหมดได้ชั่วคราวในระยะเวลาที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบขั้นสูงสามารถยุติเหตุฉุกเฉินที่กำลังเกิดขึ้นได้ หากพบว่าเหตุผลนั้นไม่ใช่เหตุผลที่สมควร

    เพิกถอนเซสชันฉุกเฉินที่น่าสงสัยโดยใช้ Zoho Vault

ติดตามกิจกรรมในกรณีฉุกเฉินทั้งหมด

Vault จะแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนในองค์กรทราบผ่านทางอีเมลเมื่อมีการเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน รวมถึงเมื่อมีการประกาศและสิ้นสุดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ Vault ยังจะตรวจสอบการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาฉุกเฉินแบบเรียลไทม์อีกด้วย

ติดตามเส้นทางการตรวจสอบการเข้าถึงฉุกเฉินโดยใช้ Zoho Vault