แดชบอร์ดการรักษาความปลอดภัยรหัสผ่านที่ครอบคลุม

คอยสังเกตรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับรหัสผ่านโดยรวมของคุณได้อย่างง่ายดาย

เริ่มการทดลองใช้ฟรี

ติดตามคะแนนความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณ

ตรวจสอบคะแนนความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณจากแดชบอร์ดการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ Vault จะประเมินความแข็งแกร่งของรหัสผ่านส่วนบุคคลและรหัสผ่านธุรกิจทั้งหมดของคุณผ่านพารามิเตอร์หลายตัว คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านที่คาดเดาง่ายของคุณได้อย่างง่ายดายตามผลการตรวจสอบ

ติดตามคะแนนความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณ

การตรวจสอบความถูกต้องหกชั้น

รหัสผ่านทั้งหมดของคุณจะถูกตรวจสอบความถูกต้องตามพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันหกพารามิเตอร์ Vault จะค้นหารหัสผ่านที่นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล หรือมีคำในพจนานุกรม ส่วนของชื่อผู้ใช้ของคุณ หรือไม่ได้รีเซ็ตมาระยะหนึ่งแล้ว รหัสผ่านเหล่านี้ถูกจัดประเภทเป็นแบบคาดเดาได้ง่าย และจะสร้างคะแนนความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณตามการจัดประเภทนั้น

การตรวจสอบความถูกต้องหกชั้น
ระบุผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย

ระบุผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย

ผู้ดูแลของ Zoho Vault จะเห็นภาพรวมคะแนนความปลอดภัยของรหัสผ่านทั่วทั้งองค์กร ค้นหารายชื่อพนักงานที่มีรหัสผ่านที่อ่อนแอที่สุดและแจ้งให้พนักงานทำการรีเซ็ต ค้นหารหัสผ่านธุรกิจที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดและกำหนดนโยบายรหัสผ่านองค์กรของคุณอีกครั้ง

ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของรหัสผ่านธุรกิจ

ธุรกิจมักจะจัดการข้อมูลประจำตัวที่ต้องรีเซ็ตเป็นระยะๆ ตอนนี้ทีมสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ได้ด้วยตัวติดตามอัจฉริยะของเรา ซึ่งแสดงภาพรวมของรหัสผ่านที่จะต้องรีเซ็ตในเร็วๆ นี้ ผู้ดูแลยังสามารถตรวจสอบการดำเนินการที่เกิดขึ้นบ่อยและกำจัดกิจกรรมที่เป็นอันตรายออกไปได้

ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของรหัสผ่านธุรกิจ

เปลี่ยนมาใช้ Zoho Vault เพื่อจัดการรหัสผ่านโดยอัตโนมัติที่องค์กรของคุณ

เริ่มการทดลองใช้ฟรี