การสำรองข้อมูลสำหรับการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สำรองข้อมูล Vault ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อคืนค่าข้อมูลทุกเมื่อที่จำเป็น

เริ่มต้นใช้งาน
 • เตรียมพร้อมเสมอ

  การสำรองรหัสผ่านของคุณอาจมีประโยชน์ในช่วงวิกฤต Vault จะส่งสำเนาของรหัสผ่านทั้งหมดที่มีการเข้ารหัสไปยังที่อยู่อีเมลที่มีการลงทะเบียนไว้หรือไปยังบัญชีคลาวด์ที่คุณเลือกเป็นระยะๆ

 • กำหนดค่าการสำรองข้อมูลอีเมล

  เปิดใช้งานการสำรองข้อมูลเป็นระยะสำหรับองค์กรของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Vault จะส่งสำเนาข้อมูลของผู้ใช้ที่มีการเข้ารหัสให้กับผู้ใช้ทั้งหมดผ่านทางอีเมล

 • จัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณในคลาวด์

  อนุญาตให้ผู้ใช้สำรองข้อมูล Zoho Vault ที่เข้ารหัสไปยังบัญชีบริษัทของพวกเขาในบริการคลาวด์ เช่น Amazon S3, Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive และ Zoho WorkDrive.

 • บังคับใช้ข้อจำกัด

  ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แชร์หรือได้รับสำเนาของรหัสผ่านที่สำรองข้อมูลไว้ จัดการข้อจำกัดและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่เลือกได้รับข้อมูลที่สำรองไว้จาก Zoho Vault

 • รักษาความปลอดภัยอย่างไม่ย่อหย่อน

  ไฟล์การสำรองข้อมูลที่ Vault ส่งให้คุณจะได้รับการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยและสามารถถอดรหัสได้ด้วยรหัสผ่านหลักของคุณเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่สำรองไว้จะปลอดภัยเท่าๆ กับรหัสผ่านที่จัดเก็บไว้ใน Zoho Vault