ทำให้การเข้าถึงรหัสผ่านที่สำคัญเป็นแบบอัตโนมัติด้วยแหล่งความช่วยเหลือของคุณ

มอบสิทธิ์เข้าถึงบัญชีสำคัญแบบทันทีหรือตามกำหนดเวลา

เริ่มต้นใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบัญชีสำคัญ

บริษัทหลายแห่งใช้ซอฟต์แวร์แหล่งความช่วยเหลือเพื่อติดตามงานและปัญหาของลูกค้าทุกประเภท การผสานแหล่งความช่วยเหลือของ Zoho Vault จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถเข้าถึงรหัสผ่านสำคัญที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หากมีรหัสตั๋วที่ถูกต้องแล้ว

  • กำหนดเวลาการขอการเข้าถึงของคุณ

    ขอการเข้าถึงในทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือกำหนดเวลาคำขอเพื่อเข้าถึงรหัสผ่านในระหว่างกรอบการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ คำขอของคุณจะได้รับการอนุมัติ หากรหัสตั๋วตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ดูแลระบบ

    การผสานแหล่งความช่วยเหลือของ Zoho Vault
  • กำหนดค่าเกณฑ์แบบกำหนดเอง

    ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่จะกำหนดให้ทุกคำขอการเข้าถึงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงรหัสผ่านแก่ผู้ใช้ เมื่อตั๋วที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือเมื่อข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) กำลังจะถูกละเมิด

    ตั้งค่าเกณฑ์แบบกำหนดเองสำหรับทุกคำขอการเข้าถึงรหัสผ่าน

เลือกจากแหล่งความช่วยเหลือยอดนิยมจำนวนมาก

Zoho Vault จะผสานรวมเข้ากับโซลูชันแหล่งความช่วยเหลือยอดนิยม เช่น Zoho Desk, Zendesk, ServiceNow, JIRA และ ManageEngine ServiceDesk Plus OnDemand