การแจ้งเตือนรหัสผ่านหมดอายุ

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะๆ

ลงทะเบียนฟรี

ทุกองค์กรจะมีนโยบายรหัสผ่านทั่วทั้งองค์กรของตนเอง ด้วย Vault ผู้ดูแลระบบสามารถบังคับให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามนโยบายรหัสผ่านและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหมุนเวียนรหัสผ่านเป็นระยะๆ

ตั้งค่านโยบายรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้

ตั้งค่านโยบายรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ของคุณและระบุเวลาการหมดอายุของรหัสผ่าน การแจ้งเตือนจะถูกเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น

ตั้งค่านโยบายรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้
รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณให้ตรงเวลา

รีเซ็ตรหัสผ่านของคุณให้ตรงเวลา

Vault จะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังผู้ใช้ล่วงหน้า 3 วันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ ผู้ใช้จะยังคงได้รับการแจ้งเตือนจนกว่ารหัสผ่านจะหมดอายุลงในที่สุด ทำให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตรงเวลา