การแจ้งเตือนเหตุการณ์ของรหัสผ่าน

รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการดำเนินการที่สำคัญใดๆ ใน Vault ของคุณ

ลงทะเบียนฟรี

Zoho Vault ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นใน Vault คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ รหัสผ่าน และการจัดการกลุ่มรหัสผ่าน ซึ่งเป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับ Vault ของคุณ

ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เลือก

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านที่สำคัญทั้งหมดจะถูกติดตาม เลือกเหตุการณ์เฉพาะที่สำคัญกับคุณและตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณเพื่อรับข้อมูลอยู่เสมอ

ติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เลือก
รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องการ

รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องการ

ตั้งค่าความถี่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน สามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลได้แบบเมื่อเกิดขึ้น หนึ่งครั้งต่อวัน/สัปดาห์ หรือทุกวันตามเวลาที่ระบุ