เวิร์กโฟลว์การควบคุมการเข้าถึงรหัสผ่าน

กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์การขอข้อมูลและปล่อยข้อมูลสำหรับรหัสผ่านที่สำคัญ

ลงทะเบียนฟรี

องค์กรอาจมีรหัสผ่านสำคัญที่ใช้ร่วมกันหลายรายการ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถึงได้จากทีมต่างๆ รหัสผ่านเหล่านี้ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงที่เข้มงวด ซึ่งบังคับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงรหัสผ่านดังกล่าว ฟีเจอร์การควบคุมการเข้าถึงรหัสผ่านช่วยให้คุณสามารถทำได้โดยการจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ใช้ ผู้ใช้จำเป็นต้องขอการเข้าถึง ซึ่งจะได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบอย่างน้อยหนึ่งคน

เสนอชื่อผู้ดูแลระบบเพื่ออนุมัติคำขอการเข้าถึง

เฉพาะผู้ดูแลบางคนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้อนุมัติคำขอการเข้าถึงรหัสผ่านจากผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดค่า Vault ให้ปล่อยรหัสผ่านที่สำคัญหลังจากที่ผู้ใช้ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบอย่างน้อยสองคนขึ้นไปเท่านั้น

เสนอชื่อผู้ดูแลระบบเพื่ออนุมัติคำขอการเข้าถึง
การอนุมัติคำขอการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ

การอนุมัติคำขอการเข้าถึงโดยอัตโนมัติ

ระบุการอนุมัติคำขอการเข้าถึงโดยอัตโนมัติในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้สำหรับวันทำงาน วันสุดสัปดาห์ หรือระหว่างเวลาที่ระบุทุกวันได้

จำกัดเวลาการเข้าถึงสำหรับรหัสผ่าน

ยกเลิกคำขอที่รอการอนุมัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง และจำกัดระยะเวลาการเข้าถึงรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ตามความจำเป็น

จำกัดเวลาการเข้าถึงสำหรับรหัสผ่าน
จัดการระยะเวลาการเข้าถึงของคุณ

จัดการระยะเวลาการเข้าถึงของคุณ

ขอการเข้าถึงรหัสผ่านในทันทีหรือล่วงหน้า เข้าถึงรหัสผ่านเมื่อคำขอได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแล และยกเลิกการเข้าถึงเมื่อเสร็จสิ้น

ปกป้องรหัสผ่านที่สำคัญของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์การขอและปล่อยของเรา

ลงทะเบียนฟรี