เข้าถึงรหัสผ่านที่สำคัญได้ตลอดเวลา

เข้าถึงรหัสผ่านที่สำคัญได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

ลงทะเบียนฟรี

โดยปกติแล้วรหัสผ่านที่สำคัญจะเป็นของบุคคลที่มีจำนวนจำกัด อย่างไรก็ตาม รหัสผ่านเหล่านี้จำเป็นต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา แม้ว่าเจ้าของรหัสผ่านจะไม่พร้อมใช้งานเพื่ออนุมัติคำขอการเข้าถึง Vault ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในกรณีฉุกเฉิน โดยอนุญาตให้คุณเสนอชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับมอบหมายให้เข้าถึงรหัสผ่านขององค์กรทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

เพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน

ผู้ดูแลระดับสูงสามารถเสนอชื่อตนเองหรือผู้ใช้อื่นเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินได้ ผู้ติดต่อฉุกเฉินจะมีอำนาจในการประกาศกรณีฉุกเฉิน ทุกคนในองค์กรจะได้รับแจ้งทางอีเมลเมื่อเพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน

เพิ่มผู้ติดต่อฉุกเฉิน
ควบคุมการเข้าถึงฉุกเฉิน

ควบคุมการเข้าถึงฉุกเฉิน

เมื่อมีการประกาศกรณีฉุกเฉิน ผู้ติดต่อฉุกเฉินจะสามารถเข้าถึงรหัสผ่านองค์กรทั้งหมดได้ชั่วคราวในระยะเวลาที่จำกัด ผู้ดูแลระดับสูงสามารถบังคับปิดการเข้าถึงฉุกเฉินได้ หากเหตุผลของเหตุฉุกเฉินนั้นน่าสงสัย

ติดตามกิจกรรมในกรณีฉุกเฉินทั้งหมด

ทุกคนในองค์กรจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการประกาศกรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ทั้งหมดในระหว่างช่วงเวลาฉุกเฉินจะถูกตรวจสอบแบบเรียลไทม์

ติดตามกิจกรรมในกรณีฉุกเฉินทั้งหมด