ทำงานร่วมกัน - แชร์แบบสำรวจและรายงาน

เชิญเพื่อนร่วมงานให้ช่วยแก้ไขแบบสำรวจของคุณ หรือส่งรายงานเพื่อให้พวกเขาทราบผลลัพธ์ ระดมความคิดเพื่อตัดสินใจให้ดีที่สุด

สร้างทีม
Collaborate Share Surveys and Reports

แชร์แบบสำรวจ

ปรับปรุงรายงานของคุณให้ดีขึ้นโดย ใช้ประโยชน์จากทักษะของเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน รับดีไซเนอร์ที่จะ ปรับแต่ง ธีม แบบสำรวจ พนักงานขาย ที่จะสร้างแคมเปญอีเมล หรือนักเขียนที่จะแก้ไข คำถามของคุณ ทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ และเผยแพร่ ได้ง่ายๆ

Share Survey

เชิญผู้สัมภาษณ์

ติดต่อที่ปรึกษา เพื่อสำรวจมุมมองจากภายนอก  ผู้ตรวจสอบสามารถ ให้ความคิดเห็นใน ช่วงเวลาที่ คุณกำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคุณ

Invite-reviewers

แชร์รายงาน

สร้าง รายงาน แบบกำหนดเองและแบบกรองเพื่อกระจายให้ทีมของคุณ สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทมอบการควบคุมให้คุณรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ขณะเดียวกันก็มอบข้อมูลที่เพื่อนร่วมงานของคุณต้องการด้วย

Collaboration Share Reports

โอนแบบสำรวจ

การเปลี่ยนบทบาทในองค์กรอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากได้ โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องโอนข้อมูลจากบัญชีหนึ่งให้กับอีกบัญชี Zoho Survey สามารถ ให้ข้อได้เปรียบในการเป็นเจ้าของที่ราบรื่น  ไม่ว่าจะส่งสำเนาแบบสำรวจให้กับเพื่อนหรือสมาชิกในทีมที่จะเป็นเจ้าของ หรือโอนสิทธิ์การควบคุมแบบสำรวจที่มีอยู่พร้อมกับรายงานเสริมได้

Transfer Surveys