การรวม Zoho SalesIQ

เพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายขายของคุณโดยการทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้ที่อาจเป็นลูกค้าและโอกาสต่างๆ รวมกับ Zoho SalesIQ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ปัจจุบันที่ได้ตอบแบบสำรวจก่อนหน้านี้

ตั้งทีม ลงทะเบียนเข้าใช้งานแบบสำรวจ Zoho

คอนเวอร์ชั่นผู้เข้าชมที่ดียิ่งขึ้น

ติดตามความคืบหน้าของผู้เข้าชมภายในเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ Zoho SalesIQ ใช้ข้อมูลจากคำตอบในแบบสำรวจของคุณและเสริมกำลังให้ฝ่ายขายเพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับโซลูชันที่เหมาะสม

ค้นหาโอกาส

สำรวจช่วงว่างภายในตลาดและมอบโซลูชันให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วย Zoho Survey คุณจะมีไอเดียเกี่ยวกับ ความต้องการของลูกค้า ที่ชัดเจนขึ้น หากคุณพบโอกาสในตลาดที่ยังไม่ได้บุกเบิก คุณสามารถสร้างโซลูชันเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้ Zoho SalesIQ และแบบสำรวจมอบข้อมูลที่ยังไม่ได้กรองให้คุณโดยตรงจากลูกค้า

ให้ลูกค้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็น

ให้สิทธิ์ลูกค้าโดยการมอบโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ด้วย Zoho SalesIQ คุณสามารถแชทกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้าซึ่งสนใจข้อเสนอของคุณมากๆ ได้โดยตรง ด้วยรายงานแบบสำรวจ คุณจะมีมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพและความเป็นไปได้ของตลาดโดยรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน แล้วคุณก็จะมีข้อมูลที่ต้องใช้เพื่อมอบโซลูชันที่ดีที่สุดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สิ่งที่คุณต้องทำคือการรับฟัง

เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

รวม Zoho Survey, SalesIQ และ CRM เข้าด้วยกันเพื่อให้ฝ่ายขายของคุณมีข้อมูลทั้งหมดเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ด้วยการเข้าสู่ระบบพอร์ทัล Zoho CRM ฝ่ายขายของคุณจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้าต่อเว็บไซต์ ความสนใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และข้อมูลติดต่อ ฝ่ายขายของคุณสามารถติดต่อและรักษาลูกค้าเก่าและคอนเวอร์ชั่นได้