ค้นหาประเภทคำถามที่ถูกต้องสำหรับแบบสำรวจของคุณ

การถามคำถามที่ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการสำรวจและการวิจัยตลาดของคุณ เลือกคำถามประเภทต่างๆ ที่ทำให้แบบสำรวจของคุณดูน่าสนใจ และช่วยให้คุณพบคำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับคำถามต่างๆ

เริ่มต้นใช้งาน
 • หัวข้อ/คำอธิบาย

  เพิ่มส่วนหัวหรือคำอธิบายที่ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจ หรืออธิบายข้อมูลที่คุณต้องการในคำถามอย่างชัดเจน

 • วันที่/เวลา

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกวันที่และเวลาจากปฏิทิน

 • คำถามหลายตัวเลือก (หนึ่งคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกหนึ่งตัวด้วยปุ่มตัวเลือก

 • คำถามหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 • เมนูดรอปดาวน์

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

 • การเลือกภาพ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกรูปภาพ

 • การเลือกภาพ (หลายคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและเชิญให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

 • การเลือกภาพ (จัดอันดับด้วยดาว)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบให้คะแนนรูปภาพ

 • ระดับคะแนน

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกคะแนนระดับ 0-10 หรือช่วงคะแนนตามที่คุณกำหนด

 • ระดับคะแนน (ตัวเลือกระดับน้ำหนัก)

  คำถามแบบระดับการให้คะแนนซึ่งแต่ละคำตอบสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 • ให้คะแนนเป็นดาว

  ถามคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับสูงสุด 3-10 ดาว

 • NPS

  วัดความยินดีที่ลูกค้าจะแนะนำสินค้าหรือบริการให้คนอื่นตามระดับที่กำหนด (0-10) ด้วยคำถามแบบดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (NPS)

 • แถบเลื่อน

  คำถามประเภทนี้จะมีตัวเลื่อนที่มีระดับ 0-100 ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือก

 • การจัดอันดับ

  กำหนดรายการตัวเลือกที่ผู้ตอบสามารถจัดอันดับได้ตามความต้องการ

 • ตัวเลือกเมทริกซ์ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยปุ่มตัวเลือก

 • ตัวเลือกเมทริกซ์ (หลายคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวหรือหลายตัวเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 • ระดับการให้คะแนนตัวเลือกระดับน้ำหนัก

  ใส่คะแนนแต่ละตัวเลือกคำตอบในแถวและคอลัมน์ แต่ละตัวเลือกสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 • กล่องข้อความเมทริกซ์

  แทรกคอลัมน์กล่องข้อความและเขตข้อมูลตัวเลขหลายอันในคำถามเดียวเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

 • ระดับคะแนนแบบเมทริกซ์

  รวมคำถามหลายข้อที่สามารถให้คะแนนในระดับเดียวกันได้ไว้ด้วยกันเพื่อทำให้แบบสำรวจกระชับและชัดเจน

 • ให้คะแนนเป็นดาวแบบเมตริกซ์

  รวมคำถามที่ให้คะแนนเป็นดาวหลายข้อที่สามารถวัดผลได้ในระดับเดียวกัน

 • เมนูดรอปดาวน์แบบเมตริกซ์

  รวมคำถามแบบดรอปดาวน์หลายคำถามไว้ในคำถามเมทริกซ์คำถามเดียว

 • ตารางเมทริกซ์

  ใส่คำตอบสั้นๆ ตัวเลข อีเมล วันที่ หรือเมนูดรอปดาวน์ลงในแถวและคอลัมน์ต่างๆ

 • คำตอบแบบสั้น

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการคำตอบแบบหนึ่งหรือสองประโยค

 • คำตอบแบบยาว

  คำถามประเภทนี้ทำให้มีพื้นที่ข้อความสำหรับคำอธิบายหรือความเห็นจากผู้ตอบแบบย่อ

 • กล่องข้อความหลายกล่อง

  เพิ่มกล่องข้อความได้มากเท่าที่คุณต้องการในคำถามเดียว

 • จำนวน

  คำถามประเภทนี้จำกัดคำตอบแบบบรรทัดเดียวเป็นค่าตัวเลข อักขระแบบอื่นจะถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

 • อีเมล

  ยอมรับเฉพาะคำตอบที่เป็นรูปแบบอีเมลเท่านั้น

 • ชื่อ-นามสกุล

  จะมีการสร้างช่อง 2 ช่องสำหรับชื่อและนามสกุลของผู้ตอบโดยอัตโนมัติ

 • ข้อมูลติดต่อ

  ช่วยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ เช่น ชื่อ อายุ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 • ลายเซ็น

  ใช้คำถามประเภทนี้เพื่อรับลายเซ็นดิจิทัลจากผู้ตอบ

 • การอัปโหลดไฟล์

  ทำให้ผู้ตอบสามารถอัปโหลดหรือแนบไฟล์ไปยังแบบสำรวจได้

 • ผลรวมต่อเนื่อง

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณใส่ค่าตัวเลข (อาจเป็นเปอร์เซ็นต์ สกุลเงิน พลังงาน ฯลฯ) สำหรับรายการของข้อมูลที่ถูกรวมเพื่อหาค่าผลรวม

 • Boolean (ใช่/ไม่ใช่)

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อผู้ตอบแบบสำรวจของคุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมื่อคุณต้องการให้คำตอบมีค่าเป็นใช่/ไม่ใช่หรือจริง/เท็จ

 • ดรอปดาวน์ (แบบหลายคำตอบ)

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณเลือกตัวเลือกหลายตัวเลือกจากเมนูดร็อปดาวน์

ปิด
 • หัวข้อ/คำอธิบาย

  เพิ่มส่วนหัวหรือคำอธิบายที่ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจ หรืออธิบายข้อมูลที่คุณต้องการในคำถามอย่างชัดเจน

 • วันที่/เวลา

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกวันที่และเวลาจากปฏิทิน

 • คำถามหลายตัวเลือก (หนึ่งคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกหนึ่งตัวด้วยปุ่มตัวเลือก

 • คำถามหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 • เมนูดรอปดาวน์

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

 • การเลือกภาพ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกรูปภาพ

 • การเลือกภาพ (หลายคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและเชิญให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

 • การเลือกภาพ (จัดอันดับด้วยดาว)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบให้คะแนนรูปภาพ

 • ระดับคะแนน

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกคะแนนระดับ 0-10 หรือช่วงคะแนนตามที่คุณกำหนด

 • ระดับคะแนน (ตัวเลือกระดับน้ำหนัก)

  คำถามแบบระดับการให้คะแนนซึ่งแต่ละคำตอบสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 • ให้คะแนนเป็นดาว

  ถามคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับสูงสุด 3-10 ดาว

 • NPS

  วัดความยินดีที่ลูกค้าจะแนะนำสินค้าหรือบริการให้คนอื่นตามระดับที่กำหนด (0-10) ด้วยคำถามแบบดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (NPS)

 • แถบเลื่อน

  คำถามประเภทนี้จะมีตัวเลื่อนที่มีระดับ 0-100 ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือก

 • การจัดอันดับ

  กำหนดรายการตัวเลือกที่ผู้ตอบสามารถจัดอันดับได้ตามความต้องการ

 • ตัวเลือกเมทริกซ์ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยปุ่มตัวเลือก

 • ตัวเลือกเมทริกซ์ (หลายคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวหรือหลายตัวเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 • ระดับการให้คะแนนตัวเลือกระดับน้ำหนัก

  ใส่คะแนนแต่ละตัวเลือกคำตอบในแถวและคอลัมน์ แต่ละตัวเลือกสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 • กล่องข้อความเมทริกซ์

  แทรกคอลัมน์กล่องข้อความและเขตข้อมูลตัวเลขหลายอันในคำถามเดียวเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

 • ระดับคะแนนแบบเมทริกซ์

  รวมคำถามหลายข้อที่สามารถให้คะแนนในระดับเดียวกันได้ไว้ด้วยกันเพื่อทำให้แบบสำรวจกระชับและชัดเจน

 • ให้คะแนนเป็นดาวแบบเมตริกซ์

  รวมคำถามที่ให้คะแนนเป็นดาวหลายข้อที่สามารถวัดผลได้ในระดับเดียวกัน

 • เมนูดรอปดาวน์แบบเมตริกซ์

  รวมคำถามแบบดรอปดาวน์หลายคำถามไว้ในคำถามเมทริกซ์คำถามเดียว

 • ตารางเมทริกซ์

  ใส่คำตอบสั้นๆ ตัวเลข อีเมล วันที่ หรือเมนูดรอปดาวน์ลงในแถวและคอลัมน์ต่างๆ

 • คำตอบแบบสั้น

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการคำตอบแบบหนึ่งหรือสองประโยค

 • คำตอบแบบยาว

  คำถามประเภทนี้ทำให้มีพื้นที่ข้อความสำหรับคำอธิบายหรือความเห็นจากผู้ตอบแบบย่อ

 • กล่องข้อความหลายกล่อง

  เพิ่มกล่องข้อความได้มากเท่าที่คุณต้องการในคำถามเดียว

 • จำนวน

  คำถามประเภทนี้จำกัดคำตอบแบบบรรทัดเดียวเป็นค่าตัวเลข อักขระแบบอื่นจะถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

 • อีเมล

  ยอมรับเฉพาะคำตอบที่เป็นรูปแบบอีเมลเท่านั้น

 • ชื่อ-นามสกุล

  จะมีการสร้างช่อง 2 ช่องสำหรับชื่อและนามสกุลของผู้ตอบโดยอัตโนมัติ

 • ข้อมูลติดต่อ

  ช่วยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ เช่น ชื่อ อายุ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 • ลายเซ็น

  ใช้คำถามประเภทนี้เพื่อรับลายเซ็นดิจิทัลจากผู้ตอบ

 • การอัปโหลดไฟล์

  ทำให้ผู้ตอบสามารถอัปโหลดหรือแนบไฟล์ไปยังแบบสำรวจได้

 • ผลรวมต่อเนื่อง

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณใส่ค่าตัวเลข (อาจเป็นเปอร์เซ็นต์ สกุลเงิน พลังงาน ฯลฯ) สำหรับรายการของข้อมูลที่ถูกรวมเพื่อหาค่าผลรวม

 • Boolean (ใช่/ไม่ใช่)

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อผู้ตอบแบบสำรวจของคุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมื่อคุณต้องการให้คำตอบมีค่าเป็นใช่/ไม่ใช่หรือจริง/เท็จ

 • ดรอปดาวน์ (แบบหลายคำตอบ)

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณเลือกตัวเลือกหลายตัวเลือกจากเมนูดร็อปดาวน์

หัวข้อ/คำอธิบาย

ใช้ตัวเลือกหัวข้อ/คำอธิบายเพื่อเพิ่มย่อหน้าเกริ่นนำก่อนเริ่มหน้าหรือส่วนใหม่ เพิ่มหัวข้อหรือคำอธิบายเพื่ออธิบายข้อมูลที่คุณต้องการได้รับจากคำถามของคุณ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • เพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมในการทำแบบสำรวจและการได้รับคำตอบที่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ตอบเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ
 • ใช้คำถามประเภทนี้เพื่อเพิ่มคำอธิบายตรงกลางหน้าแบบสำรวจเพื่อแนะนำส่วนใหม่ของแบบสำรวจของคุณ

วันที่/เวลา

ตัวเลือกวันที่ช่วยให้ผู้ตอบสามารถเลือกวันที่/เวลาโดยใช้ปฏิทินแบบปรากฏขึ้นภายในคำถาม ซึ่งสามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้ตอบต้องระบุวันที่/เวลา (เช่น วันเกิด วันเดินทาง หรือวันที่ว่าง)

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ช่วยขจัดความจำเป็นในการพิมพ์วันที่ด้วยตนเอง
 • ช่วยคุณตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ด้วยการกำหนดช่วงเวลา (เช่น หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่ปัจจุบัน จนถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ปัจจุบัน)
 • มีตัวเลือกให้เลือกจากรูปแบบวันที่ที่หลากหลาย
 • ช่วยให้แน่ใจว่าคำตอบนั้นถูกต้อง

คำถามหลายตัวเลือก (หนึ่งคำตอบ)

คำถามแบบหลายตัวเลือกคำตอบเดียวช่วยให้ผู้ตอบของคุณเลือกคำตอบเดียวจากตัวเลือกต่างๆ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • มีประโยชน์สำหรับการวิจัยตลาดและการรวบรวมความคิดเห็น
 • ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าตัวเลือกและแสดงตัวเลือกที่ถูกกรองโดยใช้ตรรกะ
 • นอกจากการเลือกตัวเลือกแล้ว ผู้ตอบสามารถเลือกที่จะตอบในช่องอื่นๆ เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้นได้

คำถามหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ)

คำถามหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ) ช่วยให้ผู้ตอบของคุณเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบสำหรับคำถามเดียว

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • อำนวยความสะดวกในการตอบคำตอบที่เหมาะสม ซับซ้อน หรือมีมากกว่าหนึ่งคำตอบ
 • เสนอตัวเลือกคำตอบที่กรองแล้วซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการ
 • สามารถนำเข้าตัวเลือกคำตอบจากคำถามอื่นๆ (หรือที่เรียกว่าไปป์ไลน์)

การเลือกภาพ (หนึ่งคำตอบ)

คำถามสำหรับการเลือกรูปภาพช่วยให้ผู้ตอบมีตัวเลือกคำตอบในรูปแบบของรูปภาพ ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นโดยให้ตัวเลือกแบบภาพแก่ผู้ตอบ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ช่วยรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ต้องใช้การรับรู้ทางสายตา
 • มีประโยชน์ในขณะที่รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบของแบรนด์ ซึ่งมีตัวเลือกภาพให้เลือกได้ง่ายกว่า
 • นำเข้าภาพจากคำถามอื่นๆ ในแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถทำไปป์ไลน์คำตอบจากคำถามอื่นๆ เพื่อเสนอตัวเลือกคำตอบที่กรองแล้วได้

การเลือกภาพ (หลายคำตอบ)

คำถามแบบให้เลือกหลายภาพช่วยให้ผู้ตอบมีตัวเลือกคำตอบหลายแบบในรูปแบบของรูปภาพ เทำความข้าใจความต้องการของผู้ตอบได้ดียิ่งขึ้นโดยให้ตัวเลือกภาพแก่พวกเขา

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ทำความเข้าใจความคิดเห็นตามแนวคิดของผู้ตอบแบบสอบถามของคุณได้ดีขึ้น
 • ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ต้องใช้การรับรู้ทางสายตา
 • ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบของแบรนด์ ซึ่งมีตัวเลือกภาพให้เลือกได้ง่ายกว่า

การเลือกภาพ (จัดอันดับด้วยดาว)

ด้วยคำถามประเภทนี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกอัปโหลดรูปภาพเพื่อแบ่งปันภาพกับผู้ตอบ และขอให้พวกเขาให้คะแนนเป็นดาวตามความต้องการของพวกเขา

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • มีประโยชน์สำหรับการทดสอบ A/B สำหรับโลโก้แบรนด์ของคาเฟ่ ปกเกม หรือแม้แต่อัลบั้ม
 • อัปโหลดรูปภาพจากไดรฟ์ในเครื่องของคุณอย่างสะดวกสบายหรือใช้ URL ของรูปภาพ

ระดับคะแนน

คำถามระดับคะแนนจะใช้เพื่อรับคำตอบด้วยการให้คะแนน แสดงระดับคะแนน 1 - 10 เพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกค่าที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสม ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถวัดความชอบของผู้ตอบแบบสำรวจได้อย่างง่ายดายเพื่อการดำเนินการบางอย่าง

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ลำดับของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นและรอยยิ้มที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงอารมณ์ต่างๆ ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจได้ง่าย
 • สามารถแสดงในรูปแบบที่ต่างๆ (ตัวเลข อีโมติคอน หรือสีที่กำหนดเอง) เพื่อทำให้แบบสำรวจของคุณน่าดึงดูดและมีส่วนร่วมมากขึ้น

ระดับคะแนน (ตัวเลือกระดับน้ำหนัก)

คำถามแบบระดับคะแนนตัวเลือกแบบถ่วงน้ำหนักช่วยให้คุณสามารถเพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักให้กับตัวเลือกที่มีให้ได้ ผู้ตอบสามารถให้คะแนนตัวเลือกตามความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจความสำคัญของการพิจารณาแต่ละตัวเลือกในระดับบุคคล

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • เสนอตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระดับ “เห็นด้วย - ไม่เห็นด้วย” หรือ “ดี - ไม่ดี”
 • ทำให้คุณสามารถแสดงค่าถ่วงน้ำหนักของตัวเลือกแต่ละตัวเลือกให้กับผู้ตอบ หรือซ่อนค่าเหล่านั้นไว้

ให้คะแนนเป็นดาว

ด้วยรูปแบบการให้คะแนนเป็นดาว การให้คะแนนจะแสดงในรูปแบบของดาว ยิ่งมีจำนวนดาวมากเท่าใด คะแนนก็จะยิ่งเป็นบวกมากขึ้นเท่านั้น

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ส่วนใหญ่ใช้โดยร้านอาหาร/บริษัทจัดส่ง/แพลตฟอร์มรีวิวภาพยนตร์เพื่อทำความเข้าใจ CSAT (ความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ให้อัตราการตอบกลับที่สูงเนื่องจากการให้คะแนนทำได้รวดเร็ว ง่ายดาย และน่าดึงดูด

NPS

คำถามแบบดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (NPS) จะคล้ายกับคำถามแบบให้คะแนน แต่โดยปกติจะแสดงอยู่ในช่วงคะแนน 1 - 10

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ช่วยให้คุณเข้าใจความเต็มใจของลูกค้าในการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณต่อผู้อื่นผ่านมาตราส่วนตัวเลขหรือรูปภาพ
 • คุณสามารถแสดงมาตราส่วนในรูปแบบต่างๆ (ตัวเลข อิโมติคอน กล่อง วงกลม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็ม) คุณยังสามารถออกแบบการแสดงภาพที่ตรงกับธีมของแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย

แถบเลื่อน

คำถามประเภทนี้จะมีแถบเลื่อนที่มีระดับ 0-100 ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือก

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
 • คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดให้กับแถบเลื่อนของคุณได้
 • เพิ่มคุณค่าของขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสำรวจเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของระดับคะแนน

การจัดอันดับ

คำถามการจัดอันดับจะขอให้ผู้ตอบจัดอันดับแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์/บริการของคุณตามลำดับความพอใจของพวกเขา

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • โดยทั่วไปใช้ในแบบสำรวจการวิจัยตลาดเพื่อประเมินตลาดที่มีอยู่
 • คำถามการจัดอันดับช่วยให้นักวิจัยมองเห็นและเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์/บริการของตนมีแง่มุมใดที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุด
 • ฟีเจอร์การจัดอันดับอัตโนมัติจะจัดเรียงรายการตามลำดับการจัดอันดับโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกเมทริกซ์ (หนึ่งคำตอบ)

คำถามแบบตัวเลือกเมทริกซ์มีประโยชน์สำหรับคำถามที่มีหลายพารามิเตอร์ โดยตัวเลือกคำตอบจะมีให้ในรูปแบบเมทริกซ์อย่างง่ายที่มีแถวและคอลัมน์

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถจัดกลุ่มคำถามต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำถามแบบเลือกตอบแบบเมทริกซ์เดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ในแบบสำรวจของคุณ และทำให้ใช้เวลาน้อยลงสำหรับผู้ตอบ
 • สามารถใช้ในการทำแบบทดสอบสำหรับนักเรียนและกลุ่มบุคคลสำหรับการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นระเบียบจำนวนมาก

ตัวเลือกเมทริกซ์ (หลายคำตอบ)

คำถามแบบตัวเลือกเมทริกซ์จะให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวหรือหลายตัวเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ทำให้แบบสำรวจของคุณสั้นและชัดเจนโดยจัดกลุ่มคำถามต่างๆ ไว้ใต้คำถามตัวเลือกเมทริกซ์เดียว
 • สามารถใช้เพื่อทำการวิจัยตลาดคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับการให้คะแนนตัวเลือกระดับน้ำหนัก

คำถามประเภทนี้ให้ตัวเลือกแก่ผู้ตอบในการให้คะแนนแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ใช้สามารถกำหนดน้ำหนักที่กำหนดเองให้กับตัวเลือกต่างๆ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถใช้กำหนดน้ำหนักเองแทนมาตราส่วนคะแนน 1-5 หรือ 1-10 แบบดั้งเดิม

กล่องข้อความเมทริกซ์

คำถามแบบกล่องข้อความเมทริกซ์สามารถใช้เพื่อรวบรวมคำตอบหลายรายการในกล่องข้อความ ผู้ตอบสามารถเขียนคำตอบอย่างละเอียดและแสดงความคิดเห็นโดยละเอียดได้ นี่เป็นหนึ่งในประเภทคำถามที่ดีที่สุดที่จะใช้ หากคุณตั้งคำถามปลายเปิดหลายข้อ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • มีประสิทธิภาพด้านเวลาสูง เนื่องจากคุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ได้ในคำถามเดียว
 • คุณสามารถรวบรวมคำตอบในรูปแบบต่างๆ เช่น คำตอบสั้น อีเมล ตัวเลข หรือวันที่
 • คุณสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจได้โดยเลือกเข้ารหัสคอลัมน์คำตอบที่ต้องการ ทำให้ผู้ตอบรู้สึกปลอดภัย

ระดับคะแนนแบบเมทริกซ์

คำถามประเภทระดับคะแนนแบบเมทริกซ์ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับตัวเลือกหลายพารามิเตอร์ที่สามารถให้คะแนนในระดับเดียวกันได้ ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกคำตอบที่ต้องการได้จากตัวเลือกต่างๆ ที่คุณมีให้บนป้ายชื่อแถว และป้ายชื่อคอลัมน์

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถจัดกลุ่มคำถามต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำถามแบบเลือกตอบแบบเมทริกซ์เดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ในแบบสำรวจของคุณ และทำให้ใช้เวลาน้อยลง
 • สามารถใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีการจัดระเบียบจำนวนมาก

ให้คะแนนเป็นดาวแบบเมตริกซ์

คำถามประเภทนี้จะให้ผู้ตอบตอบแบบสำรวจด้วยการให้คะแนนเป็นดาว ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนดาวทั้งหมดที่จะแสดงในคำถามนี้ได้ (1-10)

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ โดยใช้คำถามเดียวกัน
 • ตัวอย่างเช่น - บรรยากาศ รสชาติ บริการ เมนูสำหรับร้านอาหารหรือความสะดวกสบายในการจอง ประสบการณ์ขึ้นเครื่อง ประสบการณ์บนเครื่องบินโดยสายการบิน
 • ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มตัวเลือก “ไม่ตรงกับข้อใด” สำหรับตัวเลือกที่ระบุได้

เมนูดรอปดาวน์แบบเมตริกซ์

สามารถใช้คำถามแบบเมทริกซ์เพื่อรวบรวมคำตอบหลายชุดได้โดยการจัดเตรียมคำถามแบบหลายพารามิเตอร์และตัวเลือกคำตอบในเค้าโครงดรอปดาวน์แบบเมทริกซ์ที่เรียบง่าย

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถจัดกลุ่มคำถามต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างคำถามแบบเลือกตอบแบบเมทริกซ์เดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ในแบบสำรวจของคุณ และทำให้ใช้เวลาน้อยลง
 • สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่มีการจัดระเบียบโดยหลีกเลี่ยงคำถามที่ซ้ำซากจำเจ

ตารางเมทริกซ์

คำถามประเภทตารางเมทริกซ์ช่วยให้คุณสามารถแทรกคำตอบสั้นๆ ตัวเลข ที่อยู่อีเมล วันที่ หรือเมนูดรอปดาวน์ในแถวและคอลัมน์ได้ ตัวเลือกนี้จะช่วยคุณรวบรวมคำติชมที่แม่นยำแต่มีรายละเอียด

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มคำถามหลายข้อเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องได้รับคำตอบที่หลากหลายสำหรับคำถามชุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถป้อนรายละเอียด (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลหรือ D.O.B) ของตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวได้
 • มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของลูกค้า ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือประสบการณ์การรับประทานอาหาร

คำตอบแบบสั้น

รูปแบบคำตอบแบบสั้นเหมาะสำหรับคำถามปลายเปิดที่ต้องการคำตอบสั้นๆ และอธิบาย คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้สูงสุด 100 ตัวในฟิลด์คำตอบแบบสั้น

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถใช้เพื่อรวบรวมรายละเอียดเฉพาะ เช่น ชื่อแผนก รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP หรือที่อยู่ MAC
 • สามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยการเลือกค่า RegEx ที่เหมาะสมหรือโดยการเลือกประเภทรูปแบบที่กำหนดเอง

คำตอบแบบยาว

คำถามแบบยาวสามารถใช้เพื่อรับความคิดเห็นโดยละเอียด โดยจะมีพื้นที่สำหรับใส่ข้อความมากขึ้นและสามารถนำไปใช้เพื่อดูคำอธิบายหรือความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสำรวจได้ดีขึ้น

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาวิจัยตลาดเชิงคุณภาพที่ต้องการความคิดเห็นโดยละเอียด
 • คำถามนี้สามารถใช้ในการทดสอบหรือการสัมภาษณ์ ซึ่งต้องใช้คำอธิบายคำตอบจากผู้ตอบแบบสำรวจ
 • คุณสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเลือกเข้ารหัสคำตอบ เพื่อช่วยขจัดความลังเลที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

กล่องข้อความหลายกล่อง

คำถามแบบกล่องข้อความหลายกล่องช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกล่องข้อความได้มากเท่าที่ต้องการในคำถามเดียว ด้วยวิธีนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณจะสามารถเพิ่มรายละเอียดลงในคำตอบของพวกเขาได้

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปแบบต่างๆ ลงในฟิลด์ต่างๆ เช่น คำตอบแบบสั้น ตัวเลข ที่อยู่อีเมล และวันที่
 • ฟิลด์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นจริง
 • คุณสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจได้โดยเลือกเข้ารหัสคอลัมน์คำตอบที่ต้องการ ทำให้ผู้ตอบรู้สึกปลอดภัยกับข้อมูลที่พวกเขาแชร์

จำนวน

คำตอบที่ต้องการค่าตัวเลข สามารถรวบรวมผ่านคำถามประเภทตัวเลข สามารถตั้งค่าขีดจำกัดอักขระต่ำสุดและสูงสุดสำหรับฟิลด์ตัวเลขหรือค่าทศนิยมได้

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบตัวเลข เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อายุ หมายเลขลงทะเบียน หรือ ID การจ้างงาน
 • การใช้คำถามประเภทตัวเลขเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจะทำให้ผู้ตอบป้อนเฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้น ฟิลด์นี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลที่แท้จริง (ในกรณีนี้คือเฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้น)

อีเมล

คำถามเหล่านี้มาพร้อมกับกล่องข้อความ ซึ่งผู้ตอบสามารถใส่ที่อยู่อีเมลของพวกเขาได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการรวบรวมข้อมูลอีเมลจากผู้ตอบแบบสำรวจของคุณ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ให้คุณกำหนดขนาดของกล่องข้อความอีเมลให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
 • คุณสามารถรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ตอบได้โดยเลือกเข้ารหัสข้อมูลอีเมล

ชื่อ-นามสกุล

คำถามประเภทนี้จะมีการสร้างช่อง 2 ช่องสำหรับชื่อและนามสกุลของผู้ตอบโดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • คำถามประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ชื่อนามสกุลลงในแบบฟอร์มได้สะดวก
 • คุณสามารถกำหนดจำนวนอักขระสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อมูลติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อประกอบด้วยชุดคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจำเป็นสำหรับแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล คำถามสามารถทำเครื่องหมายเป็นคำถามบังคับได้เมื่อจำเป็น

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ขจัดความจำเป็นในการป้อนคำถามแต่ละคำถามในแบบฟอร์มด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
 • เข้ารหัสฟิลด์เพื่อให้แน่ใจว่า PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้) เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ หรือหมายเลขประกันสังคมมีความปลอดภัย

ลายเซ็น

คำถามลายเซ็นสามารถใช้เพื่อรับลายเซ็นดิจิทัลจากผู้ตอบของคุณ ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเซ็นชื่อลงในช่องคำตอบได้ พวกเขายังสามารถใส่ลายเซ็นของพวกเขาอีกครั้งได้โดยการคลิกเลิกทำ

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ช่วยให้ดูแลรักษาบันทึกได้ง่ายขึ้น

การอัปโหลดไฟล์

คำถามประเภทการอัปโหลดไฟล์จะช่วยให้ผู้ตอบสามารถอัปโหลดหรือแนบไฟล์ไปกับแบบสำรวจได้

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • ให้ผู้ตอบแบบสำรวจมีตัวเลือกในการอัปโหลดไฟล์ประเภทใดก็ได้ เช่น เอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์มัลติมีเดีย
 • มีประโยชน์สำหรับการอัปโหลดประวัติย่อ ภาพถ่ายของผู้สมัคร คลิปเสียง และอื่นๆ

ผลรวมต่อเนื่อง

คำถามแบบผลรวมอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้ตอบสามารถระบุค่าสำหรับแต่ละตัวเลือกคำตอบในรูปแบบกล่องข้อความหรือแถบเลื่อน ผลรวมทั้งหมดของจำนวนเหล่านี้จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้า

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • แถบเลื่อน :- มีประโยชน์ในการคำนวณคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์การทดสอบ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถป้อนคะแนนที่ได้รับในแต่ละวิชาและเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจะแสดงออกมาได้ คุณยังสามารถตรวจสอบผลรวมได้ด้วยการกำหนดค่าสูงสุด
 • กล่องข้อความ :- มีประโยชน์สำหรับกรณีการรวมทุกชนิด ตัวอย่างเช่น ผู้ตอบสามารถใส่จำนวนแคลอรี่ที่บริโภคสำหรับอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ และจำนวนพลังงานทั้งหมดสำหรับวันนั้นจะปรากฏขึ้น

Boolean (ใช่/ไม่ใช่)

คำถามบูลีนจะรับคำตอบง่ายๆ ว่าใช่/ไม่ใช่ หรือจริง/เท็จ โดยใช้การสลับหรือช่องทำเครื่องหมาย สามารถใช้เพื่อรวบรวมคำตอบสำหรับคำถามเดียวหรือหลายคำถามได้

สิ่งนี้จะช่วยในการทำแบบสำรวจของคุณได้อย่างไร
 • สามารถใช้เพื่อรับคำตอบง่ายๆ จากผู้ตอบแบบสำรวจของคุณได้อย่างรวดเร็ว
 • ค่าสำหรับเปิดและปิดสามารถกำหนดเองได้ ซึ่งช่วยให้คุณออกแบบรายงานได้ตามที่คุณต้องการ
 • เลือกสลับหรือกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคำถามประเภทนี้ได้ตามความต้องการของคุณ

เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับแบบสำรวจที่แตกต่าง

เริ่มต้นใช้งาน