GDPR คืออะไร

ข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR) เป็นข้อบังคับชุดใหม่ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้อำนาจควบคุมข้อมูลส่วนตัวอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ที่พักอาศัยในสหภาพยุโรป กล่าวได้ง่ายๆ ว่าในขณะนี้ ผู้ที่พักอาศัยในสหภาพยุโรปจะมีสิทธิ์มากขึ้นในการกำหนดว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจะถูกใช้ ประมวลผล หรือลบทิ้งในส่วนใด อย่างไร เพื่ออะไร ที่ไหน และเมื่อไหร่

มีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง

GDPR ครอบคลุมถึงผู้ที่พักอาศัยในสหภาพยุโรป และทุกองค์กรภายในสหภาพยุโรปที่มอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับคนที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะประมวลผลข้อมูลที่ใดก็ตาม 

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ปฏิบัติตาม

การไม่ปฏิบัติตาม GDPR อาจทำให้องค์กรถูกปรับเป็นมูลค่าสูง สามารถเรียกเก็บค่าปรับด้านการดูแลระบบได้ 2 ระดับ:

1. สูงสุด 10 ล้านปอนด์หรือ 2% ของผลประกอบการรายปี ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า

2. สูงสุด 20 ล้านปอนด์หรือ 4% ของผลประกอบการรายปี ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า

ค่าปรับจะอิงตามมาตราเฉพาะของข้อบังคับที่องค์กรได้ละเมิด การละเมิดข้อผูกมัดขององค์กรซึ่งรวมถึงการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ขณะที่การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า

บทบาทที่สำคัญ 3 ประการ

ภายใต้ GDPR ผู้คนที่โต้ตอบกับข้อมูลแบบสำรวจมักจะจัดเป็น 3 หมวดหมู่

 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ตอบแบบสำรวจที่กรอกแบบสำรวจและส่งคำตอบ
 • ผู้ควบคุมข้อมูล: ผู้สร้างแบบสำรวจหรือผู้ดูแลแบบสำรวจที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล: Zoho Survey เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแบบสำรวจที่คุณสร้างขึ้น

Zoho Survey ช่วยให้คุณปฏิบัติตาม GDPR อย่างไร

Zoho Survey ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลแบบสำรวจในรูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมดและลบข้อมูลหลังจากการใช้งาน เรายังยืนยันว่ารายการต่อไปนี้เป็นไปตาม GDPR:

การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล

 •  

  ตัวกรองที่อยู่ IP

  ผู้ใช้สามารถจำกัดการรวบรวมที่อยู่ IP ของผู้ตอบแบบสำรวจเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของตน และหลีกเลี่ยงการรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนโดยไม่จำเป็นได้

 •  

  การเข้ารหัสข้อมูล

  การอัปโหลดไฟล์ใดๆ โดยผู้ตอบแบบสำรวจและอีเมลที่ให้ไว้เพื่อคุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันจะถูกเข้ารหัสอยู่กับที่

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

 •  

  การยินยอมและสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูล

  ขอแนะนำให้ผู้สร้างแบบสำรวจเพิ่มช่องกรอกข้อมูลภายในแบบสำรวจเพื่อรับความยินยอมจากผู้ตอบขณะรวบรวมข้อมูล ผู้สร้างยังสามารถใช้ช่องกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ตอบทราบวัตถุประสงค์และการใช้งานข้อมูลที่ตนรวบรวมอีกด้วย

 •  

  สิทธิ์ในการเข้าถึงและความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

  ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถแชร์ไฟล์คำตอบ PDF ของแบบสำรวจไปให้ผู้ตอบได้ตามคำขอของเจ้าของข้อมูล

 •  

  สิทธิ์ในการแก้ไข

  เปิดใช้งานการแก้ไขแบบฟอร์มแบบสำรวจเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้แบ่งปันแล้ว ทำให้ผู้สร้างแบบสำรวจมีสิทธิ์แก้ไขได้

 •  

  สิทธิ์ในการถูกลืม

  ข้อมูลใดๆ ที่เพิ่มไปยัง Zoho Survey สามารถลบได้ ผู้ดูแลหรือผู้ใช้แบบสำรวจ ขึ้นอยู่กับการควบคุมการเข้าถึงที่กำหนดไว้ สามารถลบข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทุกประเภทได้ทุกเมื่อ