Zoho Sites - ข้อตกลงการใช้งาน

ZOHO SITES คือบริการที่ให้คุณสร้างและจัดการเว็บไซต์ได้เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อตกลงและเงื่อนที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นอกเหนือจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไป การใช้ ZOHO SITES หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลง และข้อตกลงการให้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อ หรือใช้ ZOHO SITES ไม่ว่าจะในลักษณะใด

บริการ

Zoho Sites คือบริการที่ให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ Zoho Sites ยังมีบริการการลงทะเบียนโดเมนเว็บไซต์ การโฮสต์เว็บไซต์ และการโฮสต์อีเมลธุรกิจ

การเข้าถึง Zoho Sites

Zoho Sites คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ ธุรกิจ และแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างสรรค์ของ Zoho คุณจะเข้าถึง Zoho Sites ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

การเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Zoho

บริการอื่นๆ ของ Zoho อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho Sites บัญชี Zoho ของคุณจะทำให้คุณเข้าถึงบริการทั้งหมดของ Zoho ได้ แม้ว่าบริการดังกล่าวจะไม่ได้ผสานรวมอยู่กับ Zoho Sites การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho Sites

แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม (หลังจากนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม") อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho Sites การเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

เนื้อหา การจัดการ และการคัดกรอง

คุณอาจส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ใช้ Zoho Sites สร้างได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว และผลลัพธ์ของการส่งต่อหรือการเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว Zoho อาจคัดกรองเนื้อหาที่ส่งต่อหรือเผยแพร่ทาง Zoho Sites โดยใช้สคริปต์อัตโนมัติ และคุณยินยอมให้มีการคัดกรองจาก Zoho ไว้ ณ ที่นี่ Zoho สงวนสิทธิ์ในการลบออกหรือบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่ Zoho เป็นผู้พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

การใช้ Zoho Sites หมายความว่าคุณยอมรับว่า

 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีโค้ดที่ประสงร้าย ไวรัส มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งจะทำลายหรือจำกัดการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เพื่อการสื่อสารอื่นๆ
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของของผู้อื่น
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นสื่อลามก และ/หรือน่ารังเกียจ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • คุณจะไม่อัปโหลดไฟล์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ Zoho โฮสต์ และใช้ภายนอกเว็บไซต์ที่ใช้ Zoho Sites สร้างขึ้น
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ผิดกฎหมาย มุ่งร้าย ส่งเสริมการเหยียดชนชาติ หรือส่งเสริมการเหยียดหรือความเกลียดชังที่อิงจากเชื้อชาติ
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ทำลายชื่อเสียง กลั่นแกล้ง รังควาน คุกคาม ข่มขู่ หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น
 • คุณจะไม่สร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho หรือใช้แบนด์วิธของ Zoho ในทางที่ผิด
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือสากล
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites ในการสแปม ฟิชชิ่ง หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน
 • คุณจะไม่่ใช้ Zoho Sites ในการส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อเป้าหมายในการแสดงโฆษณาเป็นหลัก (อย่างไรก็ตาม เราอนุญาตให้คุณใส่หน่วยโฆษณาได้ไม่เกินห้า (5) หน่วยต่อหน้า)
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผ่านการพิจารณาว่าเป็นความลับ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือองค์กรอื่นเป็นเจ้าของ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อขายหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือปลอมแปลง
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมไปถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอม
 • คุณจะไม่ขัดขวางหรือก่อกวนการจัดเตรียมของ Zoho Sites
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ใช้สำหรับจุดประสงค์การหลอกลวง เช่น แชร์ลูกโซ่ การหลอกลวงให้คลิก หรือการหลอกลวงให้ลงทุน
 • คุณจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมอันตรายและผิดกฎหมาย
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างมาเพื่อควบคุมผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา การจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา และการจัดฉากผลการค้นหา
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อสร้างการเข้าชมที่ไม่ปกติ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อโพสต์ลิงค์เชื่อมโยงโดยไม่มีเนื้อหาต้นฉบับ
 • คุณจะไม่ใช้ Zoho Sites เพื่อเชื่อมโยงหรือนำไปยังไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามที่อยู่ในรายการด้านบน

รูปภาพ

รูปภาพที่ใช้ในธีมสำหรับการสร้างเว็บไซต์เป็นสิทธิ์ของ Zoho ที่ได้มาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของรูปภาพดังกล่าว คุณจะใช้รูปภาพเหล่านี้ได้ตามที่มีให้ใช้งานเฉพาะในเว็บไซต์ที่ใช้ Zoho Sites สร้างเท่านั้น คุณต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนจะนำรูปภาพไปใช้ในลักษณะอื่นๆ ได้

ขีดจำกัดการใช้งาน

Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งานล่วงหน้าโดยอิงจากแผนการสมัครที่คุณเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขีดจำกัดการใช้งานที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บริการเกิดการสะดุด คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว

การแก้ไขข้อตกลง

Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลง การแก้ไขข้อตกลงจะมีผลเมื่อคุณใช้ Zoho Sites หลังจากมีการเผยแพร่การแก้ไขนั้นแล้ว