การสร้างแบรนด์

แสดงออกถึงแบรนด์ของคุณขณะที่เอกสารของคุณถูกเซ็น

ลองตอนนี้

คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของ Zoho Sign ให้แสดงถึงแบรนด์ของคุณได้ ในขณะที่ให้ความมั่นใจแก่ผู้เซ็นว่าเอกสารที่พวกเขาได้รับนั้นมีผลทางกฎหมาย และถูกส่งมาโดยตรงจากบริษัทของคุณ ใส่โลโก้บริษัทของคุณและปรับแต่งหัวข้อ, ส่วนหัว, ข้อความของอีเมลของคุณ และสีของปุ่มได้ตามที่คุณต้องการ